Wettelijke rente

Indien een klant een factuur niet op tijd betaald, dan heb je de mogelijkheid om de wettelijke rente in rekening te brengen. Dit is volgens de wet zo vastgelegd.

Hoeveel bedraagt de wettelijke rente?

De hoogte van de wettelijke rente is de rente die op website van overheid is terug te vinden. Deze rente is overigens op dit moment niet al te hoog

Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen de rente die geldt voor transacties met particulieren en voor transacties tussen bedrijven. Dit wordt ook wel de wettelijke handelsrente genoemd. Op dit moment bedragen de percentages:

  • Wettelijke rente 2%
  • Wettelijke handelsrente 8%

De percentages zijn gebaseerd op een Europese richtlijn.

Hoeveel kan je in de praktijk in rekening brengen?

Vooral bij facturen met een lagere waarde zet dit geen zoden aan de dijk. Stel dat een factuur van 100€ een maand te laat wordt betaald, dan bedraagt het bedrag in dit geval 0,16€. 

Bij een overeenkomst tussen twee bedrijven mag de hoger rente in rekening worden gebracht. De rente die een schuldeiser in dit voorbeeld mag berekenen is dan 0,67€.

De hogere wettelijke handelsrente is ook van kracht tussen ondernemingen en overheidsinstanties.

De rol van de algemene voorwaarden

In de algemene voorwaarden kan je vastleggen wat een klant verschuldigd is bij te late betaling. Denk bijvoorbeeld aan de administratieve kosten verbonden aan het aanmanen. 

Een dergelijk bedrag zal bijna altijd hoger uitvallen dan de wettelijke rente. In onze opinie is dit dan ook verstandig om te doen. Doe je dit niet, dan kan je alleen het lage rentepercentage in rekening brengen.

Kosten bij te late betaling vastleggen in de algemene voorwaarden

Het proces van aanmanen dien je in onze ogen altijd te automatiseren. Hiervoor kan je jouw boekhoudprogramma prima voor gebruiken.

In een boekhoudprogramma kan je exact de momenten van aanmanen vastleggen en ook de kosten die in rekening worden gebracht bij te late betalingen vastleggen.

Dit zorgt ervoor dat het aanmaningsproces ordentelijk verloopt. Helaas schort het hier bij veel bedrijven nogal eens aan. Bestrijding van betalingsachterstanden is in onze opinie essentieel voor een goed liquiditeitsbeheer.

Algemene voorwaarden

Over welke periode mag je rente berekenen?

De berekening van de verschuldigde rente geldt vanaf de vervaldatum van de factuur. Stel, je stuurt een factuur op 1 januari die vervalt op 31 januari. Indien de factuur op 31 januari nog niet voldaan is, dan is er vanaf dat moment rente verschuldigd. 

Dus niet over de periode van 1 januari tot 31 januari. Deze 30 dagen is als het ware een rentevrije periode die je aan jouw afnemer hebt verstrekt.

Dien je een ingebrekestelling te sturen?

Zoals al aangegeven, bevelen wij aan om een hoger bedrag in rekening te brengen wanneer een factuur niet op tijd wordt betaald. 

Wettelijk gezien is er geen noodzaak tot ingebrekestelling noodzakelijk, indien de uiterste datum van betaling op de factuur wordt vermeldt. 

In de praktijk is het echter de standaard om eerst een aanmaning te sturen alvorens extra kosten in rekening te brengen. Iedereen kan wel een keer vergeten om een rekening te betalen. In dat geval is het enigszins onredelijk om dan direct extra kosten in rekening te brengen.

Edwin is zeer ervaren op het gebied van boekhouden. Als CFO voor verschillende internationale bedrijven is hij een expert op het gebied van boekhouden, boekhoudprogramma`s en belastingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *