Boekhouden heeft een stoffig imago. Maar wat is boekhouden nu precies? In mijn opinie is boekhouden helemaal niet zo stoffig. Het is een essentieel onderdeel van elke onderneming. Zonder een goede boekhouding zal geen enkele onderneming overleven.

Wat is boekhouden?

Op zich een vrij gemakkelijke vraag; wat is boekhouden? Maar toch als je erover nadenkt en het in één zin wil weergeven is het niet zo eenvoudig. Je kan het op verschillende manieren beschrijven. De beste omschrijving in mijn opinie is:

Het registreren van alle financiële gebeurtenissen van een onderneming, persoon, vereniging of stichting.

Financiële administratie

Boekhouden begint met de financiële administratie. In de financiële administratie worden alle facturen zowel inkoop als verkoop vastgelegd. Daarnaast worden ingaande en uitgaande betaling geregistreerd. Dit zijn de transacties waarbij er ook daadwerkelijk geld in of uitgaat

Daarnaast dien je ook transacties te registreren die niet direct een geldstroom hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan afschrijvingen. Maar ook reserves die je dient op te nemen voor bijvoorbeeld incourante voorraden. En niet te vergeten te betalen of te ontvangen belastingen.

Waarom is boekhouden zo belangrijk?

Sommige ondernemers zien een boekhouding als een verplichting. In mijn opinie een grote misvatting. Het beoordelen van de bedrijfsvoering, het inzichtelijk hebben van de financiële situatie van jouw onderneming is gewoon uitermate belangrijk.

Betalen jouw klanten jou wel op tijd, of misschien helemaal niet? Dit krijg je alleen inzichtelijk met een goede boekhouding die je regelmatig bijhoudt.

En heb je een financiering nodig? Zonder een goede boekhouding kan je dat wel vergeten. Er zal altijd om cijfers gevraagd worden. En dan moet je in staat zijn om een sluitende balans een winst & verliesrekening en meestal ook een cashflow overzicht aan te leveren.

Voorwaarden voor een financiële administratie

Er zijn 3 basisvoorwaarden waaraan een financiële administratie moet voldoen.

  1. Juist
  2. Volledig
  3. Tijdig

Onder de basisvoorwaarde juist wordt ook verstaan het overzichtelijk bijhouden van de administratie. Volledig betekent dat alle inkomsten en uitgaven dienen te worden geregistreerd.

Verschil tussen winst- en verlies & cashflow

Dit is iets wat nogal eens tot onduidelijkheden leidt. Winst is niet hetzelfde als cashflow. Winst is eigenlijk een boekhoudkundige term, waarbij cash flow puur het ingaande en uitgaande geld registreert.

Een voorbeeld; Wanneer u een factuur stuurt naar een klant, dan is er sprake van omzet die als dusdanig in de boekhouding wordt opgenomen. Dit leidt dan ook tot een toename van de winst. Echter, het komt pas naar voren in de cashflow op het moment dat de klant de factuur ook daadwerkelijk betaalt

Dit is een belangrijk onderscheid, wat nogal eens onderschat wordt. In het artikel over cash flow en winst kunt u er alles over lezen wat u moet weten en begrijpen.

Op deze website hebben wij een aantal basisbegrippen uitgelegd. Begrippen die eigenlijk iedereen die in aanraking komt met een boekhouding onder de knie moet hebben,

Persoonlijk vind ik dat allemaal geen rocket science is. Wat ik echter veel merk. is omdat mensen geen interesse hebben in het onderwerp boekhouding het voor hen allemaal ingewikkeld en moeilijk lijkt. Dit is echter voor een boekhouding van een kleine of middelgrote onderneming niet het geval.

Om u op weg te helpen, hebben wij een kennisbank opgesteld met een aantal onderwerpen die uitermate belangrijk zijn om te begrijpen. Zorg ervoor dat u deze eens rustig doorleest. Is het niet duidelijk, laat dan gerust een reactie achter op onze website en dan proberen wij het te verduidelijken.

Daarnaast is goede boekhoudsoftware onmisbaar. En gelukkig is er veel keuze op dit moment, voor zeer betaalbare bedragen. Of het nu om een eenmanszaak, ZZP`er of MKB gaat. Dit maakt mijns inziens het boekhouden in Excel eigenlijk overbodig.