Vlottende passiva

Wat is het belang van vlottende passiva? Heel erg groot. Zeker op korte termijn dien je hier veel aandacht aan te besteden.

Wat zijn vlottende passiva?

Dit zijn de kortlopende schulden van jouw onderneming. De definitie geeft aan dat dit verplichtingen zijn die je binnen een jaar dient te voldoen.. En daarom zijn deze ook zo belangrijk. Je dient ervoor te zorgen dat je over voldoende liquide middelen beschikt om aan deze verplichtingen te voldoen.  

De vlottende passiva zijn onder te verdelen in de volgende posten:

  • Crediteuren. Dit zijn de facturen van jouw leveranciers. Dit is bijna altijd de grootste som binnen de vlottende passiva.
  • Belastingen zoals BTW en vennootschapsbelasting
  • Rente op leningen die je dient te betalen
  • Voorzieningen die je hebt getroffen

Op de balans vind je deze post terug aan de creditzijde (rechts), waar je ook het eigen vermogen en lang vreemd vermogen terugvindt. Het is de tegenhanger van de vlottende activa die je aan de debetzijde van de balans kan terugvinden.

Kort vreemd vermogen

Kort vreemd vermogen maakt onderdeel uit van de vlottende passiva, maar het is slechts een bestanddeel hiervan. Het is dus niet hetzelfde. Hier is nogal eens verwarring over. 

Het beheer van de kortlopende schulden

Op een meer algemeen niveau kan je kengetallen zoals de quick ratio en current ratio regelmatig berekenen. Dit is in mijn opinie echter niet voldoende. Je neemt dan de exacte betalingstermijnen niet in aanmerking. Beter is het om een cashflow statement op te stellen.

Voorzieningen treffen

Dit wordt in mijn ogen nogal eens vergeten door met name kleinere ondernemers. En dit zorgt ervoor dat de balans geen correcte weergave geeft van de realiteit.

Stel; je krijgt 1 keer per jaar een rekening voor de verzekeringen van jouw onderneming. Laten we zeggen dat je deze in december ontvangt. Dan zou je maandelijks een voorziening hiervoor moeten opnemen, zodat deze verplichting zichtbaar wordt.

Doe je dit niet, dan onderschat je in de loop van het jaar de kosten. En bovendien krijg je in december een rekening die je dient te voldoen, waarmee je geen rekening had gehouden.

In dit soort situaties dien je gewoon elke maand 1/12 als kosten en voorziening te boeken. Alleen dan ben je in staat de liquiditeit goed te beoordelen. Bijvoorbeeld met een overzicht vanuit jouw boekhoudprogramma

Zorg er gewoon voor dat je kiest voor een online boekhoudprogramma, waarmee je dit soort overzichten eenvoudig kunt inzien. Een gratis boekhoudprogramma is aantrekkelijk, maar als je dit soort overzichten mist dan is dit toch echt een groot nadeel. 

Maar drijf het ook niet te ver door. Gaat het om rekening van een paar tientjes dan heeft dit weinig invloed en kan je gewoon wachten op de factuur.  

Waar dien je op te letten?

Kort vreemd vermogen, zoals crediteuren, is een vorm van financiering voor jouw bedrijf. Het is dus helemaal niet verkeerd om crediteuren op jouw balans te hebben staan. Het is een vorm van een gratis lening.

Je dient echter zeker te stellen dat je aan deze verplichtingen kan voldoen. Het wordt in de theorie dan ook afgeraden om bijvoorbeeld de crediteuren te gebruiken ter financiering van de vaste activa. Je zou het als het ware moeten matchen met de vlottende activa, zoals voorraden en debiteuren.

Edwin is zeer ervaren op het gebied van boekhouden. Als CFO voor verschillende internationale bedrijven is hij een expert op het gebied van boekhouden, boekhoudprogramma`s en belastingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *