vlottende activa

De vlottende activa maken deel uit van de balans van een onderneming. In het Engels worden deze de current assets genoemd en in het Nederlands kom je ook wel de termen vlottend kapitaal en vlottende kapitaalgoederen tegen. De vlottende activa spelen een belangrijke rol bij het bepalen van de liquiditeit van een onderneming.

Een slecht beheer van de vlottende activa is een van de grootste oorzaken van een faillissement. Het doorlopend monitoren is dan ook erg belangrijk. Met online boekhouden heb je continue inzicht in jouw vlottende activa, wat direct een groot voordeel is van een goed online boekhoudpakket. Met een gratis boekhoudprogramma heb je deze mogelijk meestal niet.

Het begrip vlottende activa

Met vlottend wordt bedoeld dat deze in korte tijd in geld om te zetten zijn in geld, of al de vorm van geld hebben. Normaal gesproken wordt erover vlottend gesproken indien de balanspost binnen één jaar omgezet kan worden in geld. Het moet bovendien ook de intentie zijn, van deze balanspost, om deze door middel van de bedrijfsprocessen om te zetten in geld.

Het gebouw of de machines die u in uw bezit heeft, hebben niet als doel om deze zo snel mogelijk om te zetten naar geld. Deze gebruikt u om uw bedrijf uit te oefenen.

Bij de term vlottend wordt er soms ook verwezen naar de middelen die slechts één bedrijfscyclus meegaan. Deze zijn dus een korte tijd in een bedrijf aanwezig. Vlot erin en vlot er weer uit. Dit gaat natuurlijk niet op voor het contante geld of het geld op de bankrekening.

Op vlottende activa verricht u in tegenstelling tot de vaste activa ook geen afschrijvingen. Wel kan er bij voorraden en debiteuren sprake zijn van afwaarderingen wanneer bijvoorbeeld de voorraad onverkoopbaar wordt of de vorderingen oninbaar zijn.

Vlottende activa voorbeelden

Onderstaand vind je een overzicht van de meest voorkomende vlottende activa in ondernemingen.

Bank en kasgeld.

Dit zijn direct de meest vlottende ofwel liquide activa.

Effecten of beleggingen

Deze kunnen snel worden omgezet in contanten. Zeker als het effecten zijn die op de beurs worden verhandelt gaat dit zeer snel. Ook spaardeposito`s vallen in deze categorie. 

Debiteuren

In dit geval zijn de goederen of diensten al geleverd en gefactureerd. De facturen dienen alleen nog te worden betaald en daardoor in geld te worden omgezet. Normaal gesproken wordt hier de post voorziening dubieuze debiteuren op in mindering gebracht. 

Overige vorderingen

Bijvoorbeeld terug te ontvangen BTW, inkomsten- of vennootschapsbelasting worden ook gerekend tot het vlottende kapitaal. Andere vorderingen die ook binnen een jaar zullen worden ontvangen worden meegerekend. Denk hierbij bijvoorbeeld een omzetbonus of een subsidie die je nog dient te ontvangen.

Voorraden

Deze dienen nog verkocht te worden en te worden gefactureerd. Daarna dient ook nog de betaling te worden ontvangen. Dit gehele proces totdat de voorraad product daadwerkelijk in contanten wordt omgezet kan enige tijd in beslag nemen. Hoe lang dit duurt hangt sterk af van de type onderneming. Bij een supermarkt is deze periode bijvoorbeeld zeer kort. Terwijl bij bijvoorbeeld bedrijven die grote machines leveren zal deze doorlooptijd langer zijn.

Onderhanden werk

Bedrijven die werken met grotere projecten rekenen ook de post onderhanden werk tot de vlottende activa. Wel moet er hier worden bekeken of alles binnen een jaar ook daadwerkelijk gefactureerd en betaalt gaat worden. Duurt dit langer dan een jaar, dan is er geen sprake meer van vlottende activa en behoort dit gedeelte niet tot de vlottende activa voorbeelden. Deze post kan dan ook niet in zijn geheel klakkeloos worden meegenomen.

Waar vind je de vlottende activa op de balans?

Zoals alle activa zal je deze terugvinden aan de debetkant (links) van de balans. In de traditionele opstelling van de balans staan deze onder de vast activa.

Het belang van de vlottende activa

Deze balansposten spelen een belangrijke rol in de liquiditeit van de onderneming. Het in het bedrijf aanwezig zijn van voldoende liquide middelen is essentieel. Daarom zijn voorraadbeheer en debiteurenbeheer ook zo belangrijk. Helaas wordt het belang hiervan  door veel ondernemers en dan met name de kleinere ondernemers nogal eens onderschat. 

Een goed beheer van de liquide activa via een online boekhoudprogramma dient dan ook sterk de aanbeveling. Of je nu een zzp`er bent of je hebt een mkb onderneming het beheer is essentieel. Neem dit mee als aandachtspunt wanneer je boekhoudprogramma`s gaat vergelijken.

Edwin is zeer ervaren op het gebied van boekhouden. Als CFO voor verschillende internationale bedrijven is hij een expert op het gebied van boekhouden, boekhoudprogramma`s en belastingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *