Verzekeringen voor ZZP`ers

Veel ZZP`ers onderschatten de risico`s die zij lopen. In mijn opinie zijn verzekeringen voor ZZP`ers onmisbaar. Een aansprakelijkheidsverzekering en een arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn eigenlijk altijd onmisbaar. Een zakelijke autoverzekering is dat ook, maar deze is bij wet verplicht. En dan is er eventueel ook nog een zakelijke rechtsbijstandverzekering.

Wat als je arbeidsongeschikt raakt?

Een ongeluk zit altijd in een klein hoekje. Je weet maar nooit wat er kan gebeuren. Wanneer je als zelfstandig ondernemer arbeidsongeschikt raakt, waardoor je niet meer kunt werken, dan heb je in principe recht op een bijstandsuitkering. 

Een dergelijke uitkering zal echter bijna altijd veel lager uitvallen, dan het inkomen dat je was gewend. Het is dan maar de vraag of hetgeen je ontvangt gelijk is aan hetgeen je nodig hebt.

Regels voor een bijstandsuitkering

Daarnaast kom je pas in aanmerking voor een dergelijke uitkering als je aan alle criteria voldoet. 

Bezit je bijvoorbeeld een eigen huis, dan kom je vaak al niet meer in aanmerking. Indien de overwaarde meer dan 54.900€ bedraagt, dan kom je niet in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Een dergelijke overwaarde zal je al snel bereiken, indien je meerdere jaren een eigen huis in bezit hebt. Eventueel kan een gemeente dan nog wel een uitkering verstrekken, maar dit zal dan doorgaans in de vorm van een lening zijn.

Daarnaast is er ook nog een vermogensgrens. Voor een alleenstaande bedraagt deze grens  6.505€ en voor gehuwden of samenwonende 13.010€. Indien je over meer vermogen beschikt, dan zal je eerst dit vermogen dienen aan te wenden, alvorens je een bijstandsuitkering gaat ontvangen.

Aansprakelijkheidsverzekering

Ongeacht het beroep dat je uitoefent, kun je altijd met een schadeclaim te maken krijgen. Welke risico`s je loopt, verschillen van beroep tot beroep. Denk echter niet dat je bijvoorbeeld als boekhouder geen risico loopt. Indien je een fout maakt, dan kan dit ook gevolgen hebben, waarvoor je aansprakelijk kan worden gesteld.

Toch zal je bij bepaalde beroepen een groter risico lopen. ZZP verzekeringen zullen bij een groter risico ook duurder uitvallen. Omdat de schade fors kan oplopen, is een verzekering echter onmisbaar. Indien je niet verzekerd bent, dan zal een grote schade vaak tot het einde van jouw onderneming leiden. 

Zekerheid voor de klant

Daarnaast zou ik zelf ook nooit met iemand in zee gaan die niet goed verzekerd is. Zakelijk verzekeringen zorgen er namelijk ook voor dat de klant zijn schade vergoed kan krijgen bij een incident. Indien de ZZP'er niet goed verzekerd is, dan is het maar de vraag of hij of zij in staat is de schade te vergoeden. Ben je bijvoorbeeld actief als dakdekker en breekt er tijdens de werkzaamheden brand uit, dan zal de schade enorm oplopen.

Naast materiële schade kan er ook sprake zijn van immateriële schade. Ook dat dien je niet te onderschatten.

Rechtsbijstand

Dan is er ook nog de zakelijke rechtsbijstandverzekering. Wellicht is deze verzekering niet de meest noodzakelijke.

Toch is het erg fijn, als je een dergelijke verzekering hebt afgesloten op het moment dat je in een geschil terechtkomt. De kosten van een advocaat kunnen namelijk al snel oplopen tot een groot bedrag.

Verzekeringen voor ZZP`ers rechtsbijstand

Kosten van verzekeringen

Omdat de kosten van verschillende verzekeringen fors kunnen oplopen, is goed vergelijken altijd aan te raden. Naast de premie is het ook van belang om goed te letten op de voorwaarden. Hiervoor kan je de vergelijkingssite Yezzer gebruiken. Op die manier kan je direct de verzekeringen van 42 verschillende verzekeraars vergelijken.

Kosten besparen

Sommige ZZP'ers kiezen er vanuit het kostenoogpunt voor om geen verzekeringen af te sluiten. In mijn opinie is dit erg onverstandig. Indien je de premie van de verzekering niet kunt opbrengen, dan dien je jezelf af te vragen of het wel zinvol is om als ZZP`er te werken. 

Vaak zal het dan verstandiger zijn om te kiezen voor loondienst. Dan ben je ook automatisch verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Toch zou ik eerst eens een kijkje nemen op Yezzer om te bekijken hoeveel je per maand kwijt zou zijn voor een goede verzekering. Wellicht is dit minder dan dat je had gedacht.

Naast verschillende prijzen van verschillende verzekeraars, zijn er ook nog andere factoren die een rol spelen bij verzekeringen voor ZZP`ers. Zo is de premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering afhankelijk van je leeftijd. 

Nieuwe wetgeving

Zoals het er nu voorstaat, is het met ingang van 2024 verplicht om als ZZP`er een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af te sluiten. De argumentatie van de overheid is, dat het op deze manier wil voorkomen, dat kosten eventueel door de samenleving dienen te worden gedragen. 

Welke verzekeringen je op dit moment afsluit is grotendeels nog jouw eigen keuze. Persoonlijk zou ik echter altijd een aansprakelijkheidsverzekering en een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten. Dit zijn onmisbare verzekeringen voor ZZP`ers. Een eigen bedrijf brengt nu eenmaal ook risico`s met zich mee en hier dien je goed mee om te gaan.

Edwin is zeer ervaren op het gebied van boekhouden. Als CFO voor verschillende internationale bedrijven is hij een expert op het gebied van boekhouden, boekhoudprogramma`s en belastingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *