Verschil kosten en uitgaven

Wat is nu het verschil tussen kosten en uitgaven? Of is dit eigenlijk gewoon hetzelfde? Het antwoord hierop is nee. Op deze pagina leggen wij precies het verschil tussen kosten en uitgaven uit.

Het verschil tussen uitgaven en kosten 

Uitgaven zijn betalingen die je doet. Kosten hoeven niet per definitie een uitgave te zijn. Een voorbeeld, dat dit direct duidelijk maakt, zijn de afschrijvingen.

Op het moment dat je een grote aanschaf doet welke je activeert op de balans, zoals bijvoorbeeld een computer of dure gereedschappen, dan doe je op dat moment een uitgave.

Je boekt op dat moment echter niet direct het bedrag als kosten. Je activeert deze en daarna ga je hierop afschrijven omdat de activa minder waard wordt..

De maandelijkse afschrijvingen zijn kosten die je in de boekhouding verwerkt. Hier staan dan echter geen uitgaven tegenover.

Een uitgave is een uitgaande geldstroom

Het verschil zit hem in de kasstroom. Bij een uitgave is er altijd sprake van geld dat de onderneming verlaat. Dit heeft dus direct invloed op de liquiditeit van de onderneming. Dit is bij kosten niet het geval.

Zijn ontvangen facturen van leveranciers kosten of uitgaven?

Uiteindelijk zal dit zowel een uitgave als wel kosten zijn. Het verschil zit hem echter in de timing. Op het moment dat je de factuur ontvangt en deze via een boekhoudprogramma verwerkt in de boekhouding, zal je de factuur als kosten boeken. Echter, het wordt pas een uitgave op het moment dat je de factuur ook daadwerkelijk gaat betalen.

Is er altijd een verschil tussen kosten en uitgaven?

Dit hoeft niet het geval te zijn. Op het moment dat je iets aanschaft en direct betaald en de aanschaf activeert, dan zijn de kosten gelijk aan de uitgaven. Een voorbeeld hiervan is als je gaat tanken en je direct met de pinpas afrekent.

De winst en verliesrekening

In eerste instantie boek je in de winst- en verliesrekening de kosten. Het moment dat deze kosten tot uitgaven leiden is voor de winst en verliesrekening niet relevant. Het criteria is dat de kosten dienen te worden geboekt in een bepaalde periode waarop de kosten betrekking hebben. Dit kan verschillen met het moment dat je daadwerkelijk de uitgave doet.

Wat is belangrijker uitgaven of kosten?

Uiteindelijk is het beide uitermate belangrijk. Echter, de uitstroom van geld zal sneller een urgent probleem opleveren dan de kosten. 

Boek je bijvoorbeeld hoge kosten doordat je hoge afschrijvingen dient te boeken, dan zal dit niet direct tot een probleem leiden. Heb je echter een hoge uitgave en heb je niet direct het geld beschikbaar, dan kan dit direct tot liquiditeitsproblemen leiden.

Uiteindelijk is het natuurlijk wel zo dat de kosten en opbrengsten in verhouding dienen te staan. Is dit over een langere termijn niet het geval dan zal je als ondernemer zijnde ook in de problemen terecht komen.

Daarnaast is het zo dat indien de opbrengsten per jaar jaar hoger zijn dan de kosten, dat je als ondernemer winstgevend bent. De uitgaven dien je over een kortere periode te bewaken. 

Want op het moment dat de uitgaven te hoog zijn, dan zal je direct in de liquiditeitsproblemen terecht komen.

Edwin is zeer ervaren op het gebied van boekhouden. Als CFO voor verschillende internationale bedrijven is hij een expert op het gebied van boekhouden, boekhoudprogramma`s en belastingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *