Vermogen in box 2

Vermogen onderbrengen in box 2, heeft verschillende voordelen. Om dit te realiseren, dien je het vermogen wel over te hevelen naar een BV. Op die manier wordt dit vermogen niet langer meegerekend in box 3.

Het einde van  het fictieve rendement

In de afgelopen jaren was het fictieve rendement waarmee werd gerekend veel te hoog. Dit was voor een spaarder absoluut niet haalbaar. Dit leidde ertoe, dat je meer belasting diende te betalen, dan dat je aan rente ontving. Dit kun je aanmerken als het afpakken van vermogen, hetgeen in strijd is met de rechten van de mens. 

De rechter heeft dan ook uitspraak gedaan dat deze vorm van belasting heffen niet rechtmatig is. Er wordt op dit moment dan ook gewerkt aan een nieuw systeem, om ervoor te zorgen dat er wel belasting kan worden geïnd.

Voordelen van vermogen in box 2

Er zijn meerdere voordelen verbonden aan het aanhouden van vermogen in box 2.  

Lagere belastingdruk

Over vermogen in box 3 dien je belasting te betalen, op basis van een fictief rendement. Bij vermogen in box 2, wordt er alleen belasting in rekening gebracht, over het daadwerkelijk behaalde rendement. Met de extreem lage spaarrente van de afgelopen jaren, kwam de te betalen belasting hiermee aanzienlijk lager uit.

Inkomenstoets en eigen bijdragen

Voor het ontvangen van bepaalde toeslagen geldt een inkomenstoets. Wanneer je teveel vermogen bezit, dan kom je niet in aanmerking voor de toeslag. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de zorgtoeslag. 

Daarnaast wordt er bij het verblijven in een verzorgingstehuis een eigen bijdrage in rekening gebracht, waarbij vermogen ook een grote rol speelt.

Vermogen in box 2 wordt niet meegerekend bij een vermogenstoets. Het gaat hier om ondernemingsvermogen. Omdat ondernemingsvermogen niet altijd in contanten aanwezig is, zou het raar zijn, als je dit vermogen zou moeten aanspreken om bijvoorbeeld een eigen bijdrage te betalen.

Zakelijk vermogen

Het overhevelen van vermogen naar box 2, houdt wel in, dat het om zakelijk vermogen gaat. Je kunt dit geld dan niet langer zomaar even gebruiken om bijvoorbeeld een nieuwe auto te kopen. Ook het behaalde rendement kun je niet zomaar in zijn geheel prive gaan gebruiken. 

Je dient dan een uitkering te doen uit de BV, naar privé in de vorm van dividend. Omdat er dan sprake zal zijn van een aanmerkelijk belang, zul je dividendbelasting dienen te betalen.

De dividendbelasting in 2022 bedraagt 15%. Je krijgt bij vermogen in box 2 dus te maken met zowel vennootschapsbelasting als ook dividendbelasting. Dan nog is het in de afgelopen jaren voordelig gebleken, om vermogen over te hevelen naar box 2. 

Simpelweg omdat er geen sprake was van rendement, of zeer weinig, waardoor er ook geen belasting verschuldigd was. 

Een BV opzetten en bijkomende verplichtingen

Het grote nadeel is wel dat je een BV dient op te zetten. Hierdoor ontstaat er de verplichting tot het bijhouden van een boekhouding.

Ook dien je een aangifte vennootschapsbelasting in te dienen Voor iemand die niet boekhoudkundig onderlegd is, zal dit niet eenvoudig zijn. De meeste mensen zullen dan ook een boekhouder moeten inhuren, om dit te regelen. 

Hier zijn dan weer kosten aan verbonden. Omdat het gaat om een kleine onderneming, waarbij er geen sprake is van bedrijfsactiviteiten, vallen de kosten hiervan overigens reuze mee.

Vermogen in box 2 boekhouding

Wat gaat de toekomst brengen?

Politieke partijen zoals Groenlinks en D66 willen vermogen zwaarder gaan belasten. Hierbij is voor hen de huidige mogelijkheid om vermogen over te hevelen naar box 2, zodat de overheid dit niet direct kan belasten, een doorn in het oog. 

Wanneer deze politieke partijen meer macht zouden krijgen, dan is het niet ondenkbaar dat deze constructie wordt aangepakt.

Nieuwe manier van belasting heffen

Er wordt nog steeds gewerkt aan een nieuwe methode van belasting heffen. Het grote struikelblok hierbij is de belastingdienst zelf. 

Een nieuw systeem dient uitvoerbaar te zijn voor de belastingdienst. Door de verouderde IT systemen waarmee wordt gewerkt, is dit al snel een probleem. Het zal dan ook nog wel even duren, voordat er daadwerkelijk een nieuw systeem wordt ingevoerd.

Het enige eerlijke systeem van belasting heffen, is het belasten van daadwerkelijk behaald rendement. Persoonlijk snap ik dan ook niet waarom er ooit voor het systeem van fictieve rendementen is gekozen. Dat dit vroeger of later tot problemen zou leiden, kon je van tevoren al zien aankomen.

Edwin is zeer ervaren op het gebied van boekhouden. Als CFO voor verschillende internationale bedrijven is hij een expert op het gebied van boekhouden, boekhoudprogramma`s en belastingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *