Verkoop aan particulier binnen EU

Hoe zit het nu met de BTW bij een verkoop aan een particulier binnen de EU? In ieder geval dient er bij een dergelijke transactie BTW in rekening worden gebracht. Welk tarief er in rekening dient te worden gebracht, hangt af van de totale omvang van de verkopen die je op deze manier realiseert.

Afstandsverkoop

Wanneer je een verkoop aan een particulier binnen de EU realiseert, dan is er sprake van een afstandsverkoop. Dit is een BTW plichtige transactie.

Op zich is een dergelijke transactie vrij eenvoudig. Je brengt gewoon het Nederlandse BTW tarief in rekening. Er gelden echter wel uitzonderingen.

Het één loket systeem

Vanaf 1 juli 2021 is voor bedrijven actief binnen de e commerce het nodige veranderd. Meer specifiek, de BTW wetgeving is veranderd. Er is nu sprake van 1 drempelbedrag. Het drempelbedrag van 10.000 euro is nu voor alle EU lidstaten van toepassing. Wanneer je de drempel van 10.000 euro overschrijdt, dan dien je bij een verkoop aan een particulier binnen de EU lokale BTW in rekening te brengen. 

Let er hierbij op dat je de totale omzet bij elkaar dient op te tellen. Ook als je iets buiten de webshop om verkoopt, dan dien je dit bedrag mee te tellen, om te bepalen of het drempelbedrag wordt overschreden. 

Het overschrijden van het drempelbedrag zorgt er vervolgens voor dat je BTW in het buitenland dient aan te geven. Via het éénloketsysteem is dit wel eenvoudig gemaakt. Je hoeft dus niet langer in het buitenland te doen, maar gewoon opgeven via een nieuw portaal, wat hiervoor speciaal is opgezet in jouw eigen land.

De invloed op de boekhouding

Wanneer je BTW aangifte doet en je overschrijdt de drempelbedragen, dan zal je de omzet en de af te dragen BTW, per land dienen te specificeren. Dit zal invloed kunnen hebben op de boekhouding. 

Helaas zal je zelf de BTW dienen te berekenen, indien je naar een ander land levert en je overschrijdt de drempelwaarde. Daarnaast zal je middels het boekhoudprogramma een extra grootboekrekening dienen aan te maken, om overzicht te behouden over de omzetten en verschuldigde BTW. Het aanmaken van een extra grootboekrekening is in een boekhoudprogramma zoals e-boekhouden.nl overigens erg eenvoudig.

Verkoop aan particulier binnen EU boekhouding

Stel dat je een klant factureert in Duitsland en je hebt de drempelwaarde overschreden. Je zal dan volgens het tarief in Duitsland BTW in rekening dienen te brengen, omdat volgens de nieuwe regelgeving de levering is belast in het land van de ontvanger.

In dat geval zal de verwerking er als volgt uitzien:

Debet Credit
Omzet   € 1.000
Af te dragen BTW - DE   € 190
Debiteuren € 1.190  

Om de factuur juist in de boekhouding te verwerken, zal je voor beide regels de code “geen BTW” dienen te kiezen. 

Kleine ondernemersregeling

Indien je gebruik maakt van de kleine ondernemersregeling (KOR), dan ben je in principe vrijgesteld van BTW. Echter, de nieuwe BTW regeling voor e commerce bedrijven, neemt de KOR regeling voor leveringen naar het  buitenland niet in overweging. Dus ook al maak je gebruik van de KOR regeling, indien je meer dan 10.000€ in een ander land dan Nederland verkoopt, dan zal je in dat land gewoon BTW betalen.

In de praktijk zal dit echter niet vaak voorkomen. Om in aanmerking  te komen voor de KOR regeling, dient de jaarlijkse omzet minder dan 20.000€ ten bedragen. Het is een dergelijke situatie erg onwaarschijnlijk, dat indien je minder dan 20.000€ omzet genereert, dat je dan wel voor meer dan 10.000€ naar een ander land dan Nederland verkoopt. 

Dit zou eigenlijk alleen het geval kunnen zijn, indien je een Nederlandse webshop bezit, die is opgezet om te leveren naar een specifiek ander land dan Nederland.

Zakelijke verkoop

Bij een zakelijke verkoop binnen de EU maak je gebruik van de BTW verlegd regeling. Je hoeft dan zelf geen BTW in rekening te brengen, maar verschuift als het ware de verplichting naar de afnemer. 

Het is dan wel van belang dat de ontvanger in het bezit is van een BTW identificatienummer. Dit doe je goed te controleren. Indien een afnemer geen BTW identificatienummer bezit, dan zou je ten onrechte geen BTW in rekening brengen. Hiervoor ben jij verantwoordelijk. Je kunt dit niet afschuiven op de klant. 

Verkoop aan particulier buiten de EU

Bij een verkoop buiten de EU, zowel aan een zakelijke klant als ook een particuliere klant, breng je altijd 0% BTW in rekening. Hier is het extreem belangrijk dat je zorgt dat je een bewijs hebt, dat hetgeen je verkoopt daadwerkelijk naar buiten de EU is verstuurd. Bij een BTW controle zal dit goed worden gecontroleerd.

Het is namelijk een nog regelmatig voorkomende vorm van fraude, waar vaak ook miljoenen euro`s mee zijn gemoeid.

Zelf heb ik meegemaakt, dat in het bedrijf waar ik werkte, degene die hiervoor verantwoordelijk was, dit compleet heeft laten versloffen.

Dit heeft vele uren werk en discussies opgeleverd met de belastingdienst, om dit recht te zetten. In eerste instantie dreigde zij met een miljoenenclaim, terwijl in de praktijk alles netjes volgens de regels was gegaan. 

Verkoop aan particulier buiten EU

Alleen de administratie en documentatie was niet op orde. Hierbij dien ik overigen wel te vermelden, dat er in dergelijke situaties goed valt te werken met de Nederlandse belastingdienst. In Duitsland had dit waarschijnlijk heel anders uitgepakt, aangezien ze daar letterlijk de regels van de wet opvolgen en niet bereid zijn te kijken wat er nu exact is gebeurd.

Digitale diensten

Bij digitale diensten is het leveradres niet altijd even evident. Want als je iets vanuit Nederland doet, bijvoorbeeld een online marketingcampagne, maar de klant bevindt zich in het buitenland, wat is dan het adres van levering? 

Voor de BTW is de standaard dat het adres van de klant bepalend is. Voer je een opdracht uit voor een klant in Duitsland, dan zal er dus sprake zijn van een intracommunautaire levering. Via mijn belastingdienst zakelijk dien je deze omzet wel gewoon op te geven.

Overigens worden voor de nieuwe regelgeving op het gebied van e commerce, digitale diensten in dezelfde categorie geschaard. Ook hier krijg je dus te maken met het verlaagde drempelbedrag en het éénloketsysteem. In de praktijk zullen digitale diensten echter vaak een zakelijk karakter hebben. 

Edwin is zeer ervaren op het gebied van boekhouden. Als CFO voor verschillende internationale bedrijven is hij een expert op het gebied van boekhouden, boekhoudprogramma`s en belastingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *