Vaste kosten

Vaste kosten zijn de kosten die onafhankelijk zijn van de omzet. Wanneer je meer gaat verkopen, dan zullen deze kosten ongewijzigd blijven. Hoge vaste kosten maken een onderneming gevoelig voor economisch moeilijke tijden.

Voorbeelden van vaste kosten

Bekende voorbeelden van vaste kosten zijn huur, personeel, verzekeringen en de kosten van leaseauto`s. Wanneer je meer of minder gaat verkopen, dan zullen deze kosten niet direct wijzigen. Wel kan het uiteraard zo zijn, dat wanneer de omzet explosief gaat stijgen, dat je dan een groter pand dient te gaan huren waardoor deze kosten zullen toenemen.

Flexibiliteit is van groot belang

Wanneer de omzet om wat voor reden dan ook daalt, zullen de vaste kosten zwaar op de winst van jouw bedrijf gaan  drukken. Het is dan ook van belang dat je zorgt voor zo veel mogelijk flexibiliteit. Dit is niet altijd eenvoudig maar toch zou je hier eens goed over na moeten denken. 

Zo zou je bijvoorbeeld een ontsnappingsclausule in een huurcontract kunnen opnemen. Een voorbeeld hiervan kan ook zijn het afspreken van een omzetafhankelijke huur. Of om in ieder geval een gedeelte van de huur omzetafhankelijk te maken.

Maar ook zou je een minder duur pand kunnen gaan huren. Dit zorgt dan wel niet voor flexibiliteit, maar toch wordt je op die manier minder vatbaar wanneer het even tegenzit. De corona crisis en de huidige ongewoon hoge inflatie hebben ons wel geleerd dat er zomaar iets kan gebeuren, waar je als ondernemer geen invloed op hebt.

Personeelskosten variabel maken

In plaats van personeel in vaste dienst te nemen, kun je ook meer gaan werken met uitzendkrachten of freelancers. De personeelskosten zullen dan wel hoger uitvallen maar je hebt wel de flexibiliteit Je kunt dan de personeelskosten reduceren op het moment dat dit nodig is. 

De huidige krapte op de arbeidsmarkt maakt het op dit moment wel erg lastig om dit te doen. Je bent bijna gedwongen om personeel vast in dienst te nemen, om ervoor te zorgen dat je niet zonder komt te zitten.

Doorberekenen in de kostprijs

Het is ook van belang dat je de vaste kosten op een goede manier doorberekent in de verkoopprijs. 

Je dient een opslag toe te passen op de directe kosten, die deze kosten afdekken. Hierbij dien je een inschatting te maken van hetgeen je gaat produceren of verkopen. De werkelijke productie of verkoop zal altijd afwijken van hetgeen je had ingeschat.

Hierdoor zal er een verschil ontstaan tussen de werkelijke vaste kosten en de kosten die je hebt terugverdiend, door deze door te berekenen.

Vaste kosten doorberekenen

 Dit wordt ook wel de dekkingsbijdrage genoemd. Je dient uiteindelijk de totale kosten per product te berekenen, inclusief de vaste kosten.

Berekenen van een opslag

Een te hoge opslag zou ertoe kunnen leiden dat je te hoge verkoopprijzen hanteert, waardoor je minder gaat verkopen. Te weinig doorberekenen zal er uiteindelijk toe leiden dat de winst tegenvalt. Het is dan ook van groot belang dat je realistisch inschat hoeveel producten je gaat produceren of verkopen. Een goede begroting is essentieel.

Je zult dan ook periodiek de vaste kosten moeten analyseren. Het liefst doe je dit elke maand, zodat je tijdig kunt bijsturen. Dit geldt voor zowel de totale constante kosten als hetgeen je hebt doorberekend en terugverdiend. Uit jouw boekhoudprogramma kun je deze informatie aflezen.

Het verschil tussen vaste kosten en variabele kosten is van groot belang. Daarom ben ik er dan ook groot voorstander van, om de vaste kosten zo laag mogelijk te houden. Ik betaal liever zelfs iets meer om op die manier flexibiliteit in te bouwen.

Edwin is zeer ervaren op het gebied van boekhouden. Als CFO voor verschillende internationale bedrijven is hij een expert op het gebied van boekhouden, boekhoudprogramma`s en belastingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *