vaste activa

Naast vlottende activa zijn er ook de vaste activa. Het kenmerk van deze activa is dat deze langer dan een jaar meegaan binnen het bedrijf.

Vaste activa betekenis

Vaste activa zijn die zaken die je gebruikt bij de bedrijfsvoering, maar niet direct verbruikt bij de bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld een laptop gebruik je om je bedrijf te runnen en is daarom een vaste activa. Daarentegen is het papier wat je in de printer stopt iets wat je verbruikt, om offertes te maken of facturen op te stellen.

Je kunt een aanschaffing als vaste activa classificeren indien:

  1. Hetgeen je aanschaft gaat langer dan 1 jaar mee.
  2. Het bedrag van de aanschaffing is groter dan 450€

Voorbeelden

Gebouwen. Gebouwen zoals een kantoorpand of magazijn. Deze zijn bij de normale bedrijfsvoering niet bedoeld zijn om te verkopen. Bij een investeringsmaatschappij kan dit ander liggen.

Machines. De machines die je gebruikt bij het vervaardigen van jouw producten of het uitoefenen van jouw beroep behoren ook tot de vaste activa. Deze gaan normaal gesproken langer mee dan één bedrijfscyclus.

De gebouwen en machines behoren samen tot de materiële vaste activa.

Langlopende investeringen of beleggingen. Heb je vermogen voor een periode langer dan een jaar vastgelegd, bijvoorbeeld termijndeposito`s, dan is de intentie hiervan dat deze ook niet direct in contant geld zullen worden omgezet. Dit zijn de zogenaamde financiële vaste activa.

Een balanspost

Schaf je iets aan wat onder de vaste activa valt, dan komen deze op de balans te staan. De aanschaf van heeft dus geen directe invloed op de winst- en verliesrekening.

Financiering

Omdat het hier om grotere uitgaven gaat, wordt om het daarvoor benodigde vermogen niet direct aan de bedrijfsvoering te onttrekken vaak een financiering afgesloten. Ook wordt er voor dit soort zaken vaak gebruik gemaakt van een lease constructie.

Afschrijvingen

Op de post zoals bijvoorbeeld machines zal je moeten afschrijven. Dit zijn jaarlijkse kosten, die ten laste van de winst dienen te worden gebracht. Het voordeel hiervan is dat het de belastingdruk zal verlagen. Er zijn wettelijke regels waaraan je moet voldoen. Deze variëren voor de verschillende type aanschaffingen. Op de website van de belastingdienst kan je hier veel informatie over terugvinden.

Een goed online boekhoudprogramma zal de afschrijvingen automatisch verwerken in de boekhouding.Hiervoor dien je een afschrijvingsschema op te stellen.  Bij het vergelijken van boekhoudprogramma`s is het aan te raden ook te kijken hoe de afschrijvingen worden ingericht.

Immateriële vaste activa

Dit is een vrij specifieke groep, waar kleine ondernemers niet al te snel mee te maken zullen krijgen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Goodwill, patenten en dergelijke.

Positie op de balans

Vaste activa zijn bezittingen en staan bovenaan de debetkant van de balans. Echter bij het gebruik van een boekhoudprogramma zoals e-boekhouden.nl zal dit automatisch voor jou worden ingericht.

Edwin is zeer ervaren op het gebied van boekhouden. Als CFO voor verschillende internationale bedrijven is hij een expert op het gebied van boekhouden, boekhoudprogramma`s en belastingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *