Technische voorraad

Met de technische voorraad wordt de voorraad bedoeld die daadwerkelijk fysiek in het bedrijf aanwezig is. Producten die bijvoorbeeld nog in transit zijn, laat je hierbij buiten beschouwing. Het gaat om de producten die je direct kunt verkopen. Uiteraard dien je de producten die in transit zijn, wel in de boekhouding te verwerken. Het is uiteindelijk wel jouw bezit en er zal ook een verplichting tegenover staan, tegenover de crediteur.

Verschil technische voorraad en economische voorraad

De economische voorraad is de voorraad waarover je als onderneming prijsrisico loopt.

Koop je bijvoorbeeld producten vanuit China en doe je dit op basis van FOB, waarbij je op het moment dat de producten op de boot worden geplaatst, eigenaar wordt van deze producten? Dan wordt er gesproken over economische voorraad. 

Vanaf dat moment ben jij financieel verantwoordelijk voor deze producten. Het duurt dan nog wel  even voordat deze in het magazijn aankomen, waardoor er nog geen sprake is van technische voorraad.

Inkoopcontracten

Sluit je inkoopcontracten af, waarbij er sprake is van verplichte afname, ook dan behoort dit tot de economische voorraad. Gaat de prijs dalen of stijgen, dan is dit risico voor jouw rekening. Indien er een prijsstijging wordt verwacht, dan zullen veel bedrijven op deze manier vast de economische voorraad opbouwen. 

Hierbij kan het zelfs zo zijn dat de technische voorraad wordt afgebouwd. Omdat je al orders hebt lopen, kan het zo zijn, dat je minder veiligheidsvoorraad hoeft aan te houden.

Reeds verkochte producten

Heb je producten in jouw magazijn, maar zijn deze reeds verkocht? Dan behoren deze producten niet tot de technische noch de economische voorraad. De producten zijn niet meer van jou en je loopt ook niet langer een prijsrisico.

Wel is het van belang om dergelijke voorraden te registreren.

Verkochte producten

Deze kan je bijvoorbeeld in het boekhoudprogramma overboeken naar een aparte voorraadlocatie en aparte grootboekrekening en er een waarde nul aan toekennen.

Hoe zie je dit in de boekhouding?

De technische voorraad dien je weer te geven in de boekhouding. Dit dien je ook periodiek af te stemmen dat dit juist wordt weergegeven. Je dient zeker te stellen dat de voorraad die je geregistreerd hebt in de boekhouding, overeenstemt met de fysiek aanwezige voorraad.

Een periodieke voorraadtelling zou dan ook tot de standaardprocedure behoren.

De economische voorraad daarentegen is niet direct af te lezen in de boekhouding.  Producten die zijn besteld maar nog niet zijn geleverd, worden niet in de boekhouding opgenomen. Deze producten zijn niet in de voorraad opgenomen en de inkoopfacturen zijn nog niet als crediteuren ingeboekt.

Cashflow forecast

De economische voorraad is een belangrijk onderdeel van de cashflow forecast. Wanneer je al producten hebt besteld, dan dien je deze binnen niet al te lang te betalen. Je dient ervoor te zorgen dat er voldoende geld voorhanden is om deze facturen op tijd te kunnen betalen.

Dit maakt het van belang dat je een goed overzicht hebt, van bestellingen en contracten die je hebt openstaan. Producten die fysiek aanwezig zijn en waarvan de facturen al zijn betaald, zullen zorgen voor een inkomende kasstroom. Dit zijn de producten die je normaal gesproken op korte termijn gaat verkopen.

Edwin is zeer ervaren op het gebied van boekhouden. Als CFO voor verschillende internationale bedrijven is hij een expert op het gebied van boekhouden, boekhoudprogramma`s en belastingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *