Overheadkosten

Overheadkosten zijn in mijn opinie erg belangrijk om goed onder controle te houden. Een eigenschap van deze kosten is dat deze niet direct fluctueren met de omzet. Het zijn dan ook kosten die geen direct verband houden met het productie of verkoopproces. Overheadkosten worden ook vaak indirecte kosten genoemd.

Wat zijn nu precies de indirecte kosten?

Bepaalde kosten zijn overduidelijk indirecte kosten, of overheadkosten. Sommige kosten vallen echter in een grijs gebied. Over het algemeen kan je echter stellen dat de volgende kosten in de categorie overheadkosten vallen:

  • Verzekeringen
  • Huur, gas, water en elektra
  • Kosten van de administratie
  • Kosten van ondersteunende functies (management, receptie, assistenten)
  • Trainingen en opleidingen
  • De kosten van de IT infrastructuur

Waarom zijn te hoge overheadkosten een risico?

Directe kosten fluctueren met de omzet. Verkoop je minder, dan zullen ook de kosten van deze verkopen afnemen. Zaken zoals huisvestingskosten, verzekeringen, kosten van indirect personeel zullen echter niet direct afnemen wanneer de omzet daalt.

Hetzelfde geldt uiteraard voor de situatie dat de omzet toeneemt. In dat geval zullen de overheadkosten ook niet direct meestijgen met de toenemende omzet.

Overheadkosten zijn kosten die een onderneming gevoelig maken voor omzetschommelingen. In het geval de omzet niet voldoet aan de verwachtingen, dan zal er snel een situatie optreden dat er verlies wordt geleden. 

Risico van hoge overheadkosten

Om de onderneming draaiende te houden zal je toch de overheadkosten moeten terugverdienen. Zeker op langere termijn is dit een vereiste.

Zorg voor een flexibele kostenstructuur

In mijn opinie is het van belang om een kostenstructuur van een onderneming zo flexibel mogelijk te houden. In plaats van mensen in dienst nemen voor het voeren van de boekhouding, kan je de boekhouding ook uitbesteden. Hierbij kan je dan een contract afsluiten waarbij je alleen betaald voor het aantal uren dat er daadwerkelijk wordt besteed. 

Zijn er minder facturen te verwerken, doordat de onderneming minder presteert, dan zullen deze kosten op die manier ook lager uitvallen.

Kijk ook naar creatieve oplossingen

Het is niet altijd eenvoudig om een flexibele kostenstructuur te realiseren. Soms vraagt dit de nodige creativiteit en denkwerk. Zo kan je bijvoorbeeld proberen met de eigenaar van een kantoorpand, of winkelpand dat je huurt, proberen een gedeelte van de huur flexibel te maken. 

In dat geval betaal je per maand een lager bedrag aan vaste huur en daarbovenop een percentage van de omzet.

Ook op het gebied van IT en de hierbij behorende infrastructuur, kan je het nodige uitbesteden, waarbij de kosten worden gebaseerd op het daadwerkelijk gebruik.

Overheadkosten en verkoopprijzen

Het is ook van belang om een goed inzicht te hebben in alle indirecte kosten. Uiteindelijk dien je deze indirecte kosten terug te verdienen via de winstmarge die je realiseert bij een verkoop. 

Uiteraard dien je naast het terugverdienen van de overheadkosten ook voldoende marge over te houden om uiteindelijk winst te maken.

Het is in mijn opinie dan ook van belang om het totaal van de overheadkosten te relateren aan de te verwachte omzet. Op lange termijn dient de winstmarge hoog genoeg te zijn, om naast de directe verkoopkosten, ook deze kosten terug te verdienen. Voor het bepalen van de minimale verkoopprijs heb je dus het percentage van de overheadkosten ten opzichte van de omzet nodig, om deze minimale verkoopprijs te kunnen bepalen.

Edwin is zeer ervaren op het gebied van boekhouden. Als CFO voor verschillende internationale bedrijven is hij een expert op het gebied van boekhouden, boekhoudprogramma`s en belastingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *