Matchingprincipe

Het matchingprincipe valt uiteen in twee basisbeginselen. Deze principes zijn erg belangrijk bij het boekhouden. Dit zijn de twee basisbeginselen:

Periode matching: Het matchingprincipe houdt in dat de kosten en opbrengsten dienen te worden toegekend aan de periode waarop deze betrekking hebben. 

Product matching: Kosten die verband houden met het vervaardigen van producten dienen aan deze producten te worden toegekend.

Periode matching 

Het klinkt misschien logisch dat de kosten en opbrengsten aan de juiste periode dienen te worden toegekend, maar in de praktijk zijn er een aantal situaties waarmee je rekening dient te houden. 

Een factuur voor bepaalde kosten betekent niet altijd dat deze kosten betrekking hebben op dezelfde periode waarin je de factuur ontvangt. Dit vergt in dergelijke situaties een aanvullende boekhoudkundige activiteit.

Vooruitbetaalde kosten en het matchingprincipe

Bepaalde kosten betaal je periodiek. De periode waarin je de factuur voor deze kosten ontvangt is dan niet altijd gelijk aan de periode waarop deze kosten betrekking hebben.

Stel, je voldoet de huur vooraf per kwartaal. Dan dien je de kosten gelijkmatig per maand te verdelen. 

Je boekt in dat geval niet direct de gehele factuur als huurkosten. De journaalpost op het moment van het ontvangen van de factuur zal er in het boekhoudprogramma dan als volgt uitzien. Uitgaande van een kwartaalhuur van 3,000€:

Debet Credit
Huur (winst- en verliesrekening) 1,000€
Vooruitbetaalde kosten (Balans) 2,000€
Crediteuren (Balans) 3,000€

De volgende twee maanden verwerk je vervolgens de volgende journaalpost:

Debet Credit
Huur (winst- en verliesrekening) 1,000€
Vooruitbetaalde kosten (Balans) 1,000€

Op deze manier worden de kosten toegerekend aan de perioden waarop deze betrekking hebben. 

Vooral aan het einde van het jaar is het erg belangrijk om deze periodieke kosten correct te verwerken. Dit heeft dan namelijk direct invloed op de jaarwinst en de te betalen belasting.

De boekhoudkundige verwerking van een factuur die je achteraf ontvangt

Het matchingprincipe dien je ook toe te passen bij jaarlijkse kosten. Stel dat je aan het einde van het jaar een factuur ontvangt voor de elektriciteitskosten. 

Dan boek je niet op het moment dat je de factuur ontvangt, het gehele bedrag in 1 keer als het bedrag voor elektriciteitskosten in de winst- en verliesrekening

Het betekent dat de kosten die in rekening worden gebracht op de factuur betrekking hebben op het gehele jaar. 

Je zal dan maandelijks een bedrag dienen te reserveren om op die manier de kosten gelijkmatig te verdelen. De maandelijkse journaalpost zal er dan als volgt uitzien, uitgaande van een jaarlijkse kostenpost van 1,200€:

Debet Credit
Kosten elektriciteit (winst- en verliesrekening) 100€
Voorziening te ontvangen facturen (balans) 100€

Op het moment dat je dan de factuur ontvangt, zal je de volgende journaalpost verwerken:

Debet Credit
Kosten elektriciteit (winst- en verliesrekening) 100€
Voorziening te ontvangen facturen (balans) 1,100€
Crediteuren 1,200€

 

Product matching

Een principe bij het boekhouden is dat je de kosten van het produceren van producten pas ten laste brengt van de winst- en verliesrekening, op het moment dat je het product verkoopt. 

Hiervoor creëer je op de balans een post voorraden. Deze balanspost geeft de kosten weer van de producten die je hebt geproduceerd, of eventueel hebt ingekocht.

Pas op het moment dat je een product daadwerkelijk verkoopt, boek je deze af van de voorraad en worden op die manier de kosten verwerkt in de winst- en verliesrekening. 

Samenhangende opbrengsten worden behaald met de kosten die samenhangen met het vervaardigen van de producten die je hebt verkocht.

Edwin is zeer ervaren op het gebied van boekhouden. Als CFO voor verschillende internationale bedrijven is hij een expert op het gebied van boekhouden, boekhoudprogramma`s en belastingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *