Liquiditeit is één van de belangrijkste aandachtspunten voor een ondernemer. Tijdig jouw liquiditeit berekenen voorkomt problemen.

Wat betekent liquiditeit?

Het woord liquiditeit geeft aan in hoeverre je in staat bent aan de kortlopende verplichtingen te voldoen. Een gebrek aan liquiditeit kan een ondernemer per direct in de problemen brengen.

Zo kan je bijvoorbeeld de salarissen of leveranciers niet tijdig betalen. Of erger nog, de belastingdienst niet betalen.

Kan je jouw leveranciers niet tijdig betalen? Dan heb je een grote kans dat deze geen nieuwe goederen meer willen leveren. En dat is natuurlijk een groot problemen.

Hoe de liquiditeit te berekenen?

Binnen de accountancy zijn er een aantal ratio`s of kengetallen die gehanteerd worden om de liquiditeit te beoordelen. Zo zijn de meest gebruikte de Current ratio en Quick ratio.

De Quick ratio:

(vlottende activa – voorraden)/kortlopende schulden.

De voorraden worden hierbij niet meegeteld omdat er wordt veronderstelt dat deze niet direct in geld om te zetten zijn. Het woord Quick verwijst er dan ook naar dat het hier om de activa of bezittingen gaat die erg snel in geld zijn om te zetten.

De norm is dat de uitkomst van deze berekening groter dan 1 moet zijn Mijn inziens is dat de waarde 1 ook het absolute minimum is. Dit houdt namelijk in dat je net in staat bent om aan de kortlopende verplichtingen te voldoen. Persoonlijk zou ik er toch naar streven om een waarde van minimaal 1,5 aan te houden als de te behalen norm.

De Current ratio

Vlottende activa / kortlopende schulden

Het verschil bij deze berekening zit in het meetellen van de voorraden bij de vlottende activa.

De norm die hier standaard wordt gehanteerd is minimaal 1,5.

Welk kengetal het meest relevant is hangt af van het type onderneming. Is de omloopsnelheid van de voorraad hoog, dan zou ik de voorkeur geven aan de Current ratio. Is dit niet het geval dan is de Quick ratio aan te bevelen als het te hanteren kengetal.

Berekening van de ratio`s

Hieronder vind je een simpel voorbeeld hoe je de liquiditeit kan berekenen. Deze ratio`s zijn echter puur indicators. Ik zou er dan ook niet geheel blind op varen.  Is het bijvoorbeeld het geval dat jouw debiteuren na 60 dagen betalen, maar je moet je leveranciers in 15 dagen betalen dan kan je zelfs met een goede Quick ratio alsnog in de problemen komen. Het is dan ook meer een algemenen indicatie.

Liquiditeit berekenen
Liquiditeit berekenen

Wat betekent kortlopend?

Met kortlopend wordt er uitgegaan van een termijn van 1 jaar. Dus alle kortlopende schulden waarin je binnen 1 jaar aan moet voldoen dien je mee te nemen in de berekening.

Vergeet niet jouw liquiditeit regelmatig te bekijken

Liquiditeit kan snel veranderen. Een debiteur die te laat betaalt, of een grote aanschaf kan direct de liquiditeit veranderen. Liquiditeit berekenen is dan ook niet iets wat je eenmalig doet, maar moet toch zeker elke maand worden bekeken. Daarbij is het ook aan te bevelen om de trend te bekijken. 

Dit geld niet alleen voor grote ondernemingen. Integendeel. Grote ondernemingen hebben gemakkelijk toegang tot kredieten. Daarentegen kan het voor een zzp`er of een onderneming in het mkb  erg lastig zijn om een krediet af te sluiten. Dus eigenlijk is voor dit type ondernemingen de liquiditeit bewaken nog belangrijker. Een goede boekhouding is voor iedereen belangrijk. Ook voor bijvoorbeeld een eenmanszaak.

Hoe kan ik snel mijn liquiditeit berekenen?

Een goede boekhouding is hiervoor noodzakelijk. En dan is goede boekhoudsoftware eigenlijk onmisbaar. Een liquiditeitsoverzicht zou je ten alle tijde en zonder veel moeite moeten kunnen inzien.

Online boekhouden geeft je hier de mogelijkheid toe. Waar je ook bent, je kan altijd jouw cijfers bekijken. En vergeet niet dat een goed boekhoudprogramma helemaal niet zoveel kost. 

Als zzp`er zou ik dan ook kiezen voor een goed zzp boekhoudprogramma, wat het gemakkelijk maakt om snel de liquiditeit in te zien. Hetzelfde gaat op voor een mkb`er. Kies voor een goed mkb boekhoudpakket.

Mijn liquiditeit is niet afdoende, wat nu?

Dat is een lastige situatie. Bovendien is het van belang om hier direct op in te spelen en niet af te wachten.

Het eerste wat je kan doen is natuurlijk de bedrijfsvoering onder de loep nemen. Hoe kan je op korte termijn aan extra inkomsten komen? Daarnaast zou je ook eventueel contact met jouw leveranciers of andere schuldeisers kunnen gaan opnemen om langere betalingstermijnen af te spreken.

Ook een lening kan uitkomst bieden om aan de verplichtingen te voldoen. Ben je echter in de situatie dat je de lening nodig hebt, om zodoende aan de kortlopende verplichtingen te voldoen, dan heb je geen goed startpunt bij een bank. Je kan ervan uitgaan dat zijn zeer terughoudend zullen zijn met het verstrekken van een lening in een dergelijke situatie

In mijn opinie is in een dergelijke situatie het allerbelangrijkste het uitzoeken waarom je in deze situatie terecht bent gekomen. Als deze situatie te lang aanhoudt, dan is het bijna zeker dat jouw onderneming in zwaar weer terecht gaat komen, of misschien al is.

Regelmatig jouw liquiditeit berekenen zorgt ervoor dat je een dergelijke situatie voorkomt. Wanneer dit gemakkelijk is zal je dit ook regelmatiger doen. Daarom zou ik niet snel voor een gratis boekhoudprogramma kiezen waarbij je deze mogelijkheid niet hebt. Je bespaart dan misschien wel een paar tientjes per maand, maar dat weegt niet op tegen de eventuele gevolgen.

Neem dit ook als criteria mee bij het vergelijken van boekhoudprogramma`s, welk boekhoudprogramma maakt mijn liquiditeit makkelijk en goed inzichtelijk?

Edwin is zeer ervaren op het gebied van boekhouden. Als CFO voor verschillende internationale bedrijven is hij een expert op het gebied van boekhouden, boekhoudprogramma`s en belastingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *