Kleine ondernemersregeling veranderingen 2020

Om het kleine ondernemers gemakkelijker te maken is er de zogenaamde kleine ondernemersregeling, ook wel de KOR genoemd. Deze regeling heeft betrekking op de te berekenen btw en de btw-aangifte. Indien je voor deze regeling kiest, dan heb je niet langer de administratieve verplichtingen om een btw-aangifte op te stellen en te versturen.

Een nieuwe kor per 1 januari 2020

Heb je wel eens van deze regeling gehoord, houdt er dan wel rekening mee dat er vanaf 1 januari 2020 het nodige is veranderd. Werd er tot 2020 gekeken naar het te betalen btw bedrag en was dit minder dan 1.883€, dan kon je opteren voor de kleine ondernemersregeling. Nu wordt er puur naar de omzet gekeken. Daarnaast diende je in het verleden ook te kijken naar de sommatie van de te betalen en de ontvangen btw. 

Wanneer kan je de kleine ondernemersregeling toepassen?

Voor 2020 is de voorwaarde dat jouw omzet niet groter is dan 20.000€ per jaar. Is dit het geval, dan kan je een verzoek indienen bij de belastingdienst om in aanmerking te komen voor de kleine ondernemersregeling. 

Dit verzoek dient uiterlijk 4 weken voor de ingangsdatum van het aangiftetijdvak binnen te zijn. Doe je aangifte per kwartaal, dan dient het verzoek bijvoorbeeld uiterlijk 1 maart binnen te zijn om het in het tweede kwartaal in werking te laten treden.

Wordt de toepassing van de KOR goedgekeurd, dan ben je niet langer verplicht een btw-factuur naar jouw klanten te versturen. Ook kan je dan niet langer btw terugvorderen.

Beoordeel altijd of deze regeling voordelig is of niet

Het is daarom van belang van tevoren goed te beoordelen of het verstandig is om gebruik te maken van deze regelgeving.

Ik kan mij bijvoorbeeld goed voorstellen dat het als startende ondernemer in de eerste jaren van de onderneming verstandig is hier geen gebruik van te maken. Want het is aannemelijk dat je in de eerste jaren de nodige investeringen dient te doen. Hierdoor kan de terug te vorderen btw hoger zijn dan hetgeen je dient te betalen.

Maar ook als je bijvoorbeeld remote werkt voor klanten buiten de Europese Unie, waardoor je geen BW in rekening hoeft te brengen en ook niet hoeft af te dragen, dan kan deze regeling al snel onvoordelig zijn. Je zal dan namelijk lokaal wel kosten hebben waarvan je de btw kan terugvorderen. Het terug te vorderen bedrag zal dan al snel hoger zijn dan de btw die je dient af te dragen.

Beoordeel btw-aangiftes en verleden en maak een projectie

Het is dus zeker niet zo dat deze regeling zonder meer voordelig is. Bekijk voordat je dit doet eerst eens de btw-aangifte die je eenvoudig vanuit het boekhoudprogramma kan inzien. 

Dien je over een tijdvak van 12 maanden meer btw te betalen dan dat je kan terugvorderen, dan is het uiteraard zinvol te opteren voor de kleine ondernemersregeling. 

Neem daar dan echter wel de prognose voor het komende jaar in mee. Wat verwacht je aan investeringen te gaan doen? Is dit een aanzienlijk bedrag, dan kan het zinvol zijn een jaar te wachten met het aanvragen van de kleine ondernemersregeling.

Investering naar voren verschuiven

Je zou eventueel de investeringen die je zou willen doen naar voren kunnen schuiven, zodat je de btw kan terugvorderen en daarna opteren voor de KOR. Op die manier profiteer je maximaal van hetgeen deze regeling te bieden heeft.

De administratieve last van de btw-aangifte

In mijn opinie is het zo dat een btw-aangifte met het gebruik van een boekhoudprogramma zoals MyFinance maar ook Rompslomp en dergelijke andere boekhoudprogramma`s dermate eenvoudig is, dat de administratieve last erg laag is. Dit zou dan eigenlijk ook niet het beslissingscriteria dienen te zijn. 

Het gaat erom of het vanuit oogpunt van cashflow en de winst- en verliesrekening voordelig is om een aanvraag in te dienen voor de kleine ondernemersregeling 2020. 

Is het verschil echt minimaal, dan kan de administratieve last de doorslag geven. Maar aangezien het versturen van de btw-aangifte met een online boekhoudprogramma slechts een paar minuten in beslag neemt dient dit verschil echt minimaal te zijn.

De voorwaarden voor de kor regeling

Daarnaast dien je uiteraard aan de voorwaarden van een omzet van maximaal 20,000€ op jaarbasis te voldoen. Is dit niet het geval dan heb je niks te kiezen en dien je gewoon periodiek een btw aangifte op te stellen en te versturen.

Zijn de veranderingen in 2020 voordelig of nadelig?

De kleineondernemersregeling kor is in onze ogen eenvoudiger geworden. Je hoeft nu helemaal geen btw meer te berekenen om te kijken of je in aanmerking komt voor de regeling. Je draagt ook geen btw af dus hoef je hier in de boekhouding ook geen rekening meer mee te houden.

Uit oogpunt van kosten en liquiditeit was de oude regeling voordeliger. Je kon in die jaren btw terugvorderen tot een bepaald bedrag. Nu heb je gewoonweg een volledige vrijstelling van de btw. 

De regeling geldt voor 3 jaar

Je kan overigens niet elk jaar opnieuw beslissen of je gebruik wilt maken van de KOR. Heb je een jaar met een omzet van meer dan 20,000€, dan vervalt de mogelijkheid om gebruik te maken van de regeling. Niet alleen voor dat jaar maar ook voor de 3 opvolgende jaren.

Edwin is zeer ervaren op het gebied van boekhouden. Als CFO voor verschillende internationale bedrijven is hij een expert op het gebied van boekhouden, boekhoudprogramma`s en belastingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *