Intrinsieke waarde van een onderneming

Wat is nu eigenlijk de intrinsieke waarde van een onderneming? Dit het verschil tussen de waarde van de activa en het vreemde vermogen. Anders geformuleerd, de intrinsieke waarde van een onderneming is gelijk aan het eigen vermogen.

Wat is eigen vermogen

Het eigen vermogen van een onderneming bestaat uit verschillende onderdelen. De volgende posten behoren tot het eigen vermogen:

  • Het gestorte aandelenkapitaal
  • Eventueel gestorte agioreserve
  • Winstreserve
  • Herwaarderingsreserve
  • Wettelijke en statutaire reserves

Boekhoudkundige bepaling van de waarde van een onderneming

De intrinsieke waarde van een onderneming lees je af van de balans. Zoals hierboven al aangegeven is de formule om de intrinsieke waarde van een onderneming te bereken vrij eenvoudig.

Omdat het om een boekhoudkundige berekening gaat, dien je wel altijd enige voorzichtigheid in acht te nemen. Het aandelenkapitaal en de agioreserve zijn objectief en daar kan verder ook niet door boekhoudkundige trucs mee worden gerommeld.

Winst kan echter worden beïnvloed worden door boekhoudkundige handelingen. Zo kan je bijvoorbeeld bepaalde reserves vrij laten vallen, waardoor de winst hoger zal uitvallen. 

Ook kan je bepaalde voorzieningen achterwege laten in de boekhouding, waardoor de winst ook weer hoger uit zal vallen. De winst- en verliesrekening goed analyseren is dan ook een must. Daarnaast dient er een due-diligence te worden uitgevoerd, om zeker te stellen dat de cijfers correct zijn weergegeven.

Verkopen van een onderneming

Bij het verkopen van een onderneming wordt de intrinsieke waarde vaak wel meegenomen bij het bepalen van de verkoopprijs. Dit is echter niet de bepalende factor. De marktwaarde van een onderneming kan namelijk veel hoger of lager uitvallen dan de intrinsieke waarde.

Potentie van een onderneming

Stel dat het om een relatief jong bedrijf gaat, met veel potentie maar tot op heden nog weinig winst. In dat geval zal de marktwaarde veel hoger zijn dan de boekwaarde. Er wordt dan veel meer gekeken naar de potentie.

Een eigenaar zal ook nooit een onderneming, die zich nog in een dergelijke fase bevindt, tegen de intrinsieke waarde verkopen. Een fundamentele analyse zal dan uitkomst brengen, om de echte waarde van de onderneming te bepalen.

Dit maakt de waarde van een bedrijf wel minder objectief. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de waardering van een bedrijf zoals Tesla, dan is er eigenlijk geen verhouding tot de intrinsieke waarde van de onderneming. 

Intrinsieke waarde Tesla

Ook als je gaat kijken naar de gemaakte winst, dan is de waardering nog steeds niet te verklaren. De waardering van de onderneming is puur gebaseerd op toekomstverwachtingen. Hetzelfde verhaal gaat op voor Uber. 

Waardering op basis van cashflow

Bij het bepalen van de actuele waarde van een onderneming wordt er ook vaak gekeken naar de toekomstige vrije kasstromen. Een toekomstige kasstroom is echter niet objectief vast te stellen. Dit in tegenstelling tot de waarde van alle bezittingen en schulden.

Bij het bepalen van de toekomstige vrije kasstromen dien je veel aannames te maken. Des te meer onzekerheid er bestaat, des te onbetrouwbaarder deze methode. Als verschillende boekhouders deze analyse uitvoeren, dan is het bijna zeker dat zij met verschillende waarderingen komen op basis van de vrije kasstroom.

Edwin is zeer ervaren op het gebied van boekhouden. Als CFO voor verschillende internationale bedrijven is hij een expert op het gebied van boekhouden, boekhoudprogramma`s en belastingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *