Indirecte kosten

Indirecte kosten zijn niet direct toe te bereken aan een product of dienst die je verkoopt. Neem bijvoorbeeld de huur die je betaald. De huur heeft geen direct verband met hetgeen je verkoopt. 

Indien je een product extra verkoopt, zal dit geen invloed hebben op de kosten. Daarentegen dien je wel het product in te kopen, dus zullen de kosten van de inkoop wel toenemen.

Inzicht in de indirecte kosten

Het is van belang om een goed inzicht te hebben in de indirecte kosten. Het kan op het eerste gezicht wel zo zijn dat de brutomarge die je realiseert goed is, maar indien je te maken hebt met hoge indirecte kosten, kan er uiteindelijk toch weinig winst overblijven. Dit zal je uiteindelijk in de winst- en verliesrekening terugzien.

Je zou deze kosten eigenlijk dienen uit te drukken in een percentage van de verkoopprijs. Op die manier kan je dan direct zien, of een transactie uiteindelijk winstgevend is. Het lastige hier is dat het percentage lager zal worden indien je meer verkoopt. 

Indien je een te hoog percentage berekend voor de niet directe kosten, dan zou de verkoopprijs te hoog kunnen worden. Dit heeft dan weer als gevolg dat je minder verkoopt, waardoor de indirecte kosten als percentage van de verkoopprijs, nog hoger zullen uitvallen.

Planning en budgettering

Een goede planning en prognose is op dit gebied essentieel. Door een realistische inschatting te maken van hetgeen je verwacht te verkopen, kun je de indirecte kosten uitdrukken in een percentage van de verkoopprijs. Op die manier kun je vervolgens jouw break-even verkoopprijs bepalen. Want met alleen het terugverdienen van de directe kosten ben je er niet en zal je toch verlies leiden.

Indirecte kosten budget

Berekenen van de integrale kostprijs

Bij het berekenen van de integrale kosten dien je een methode te vinden, waarbij je de indirecte kosten kunt toerekenen aan de verschillende producten. Dit is niet altijd even eenvoudig en blijft bijna altijd arbitrair. 

Toch is het van belang om deze kosten toe te wijzen aan producten, omdat je inzicht dient te hebben wat de minimale verkoopprijs dient te zijn, om break-even te draaien.

Om dit correct te kunnen doen, heb je de data uit jouw boekhoudprogramma nodig. Het is dan ook van belang dat je de kosten juist en systematisch verwerkt. Alleen dan kan je op een juiste manier de integrale kostprijs berekenen.

Kritisch naar de kosten kijken

Sommige indirecte kosten zijn onvermijdelijk. Je hebt nu eenmaal energie nodig om een onderneming te runnen. Daarentegen kan je wel kijken naar de huur die je dient te betalen. Dien je echt een pand te huren op een dure A locatie? Of heeft dit eigenlijk geen invloed op de omzet. In dat geval zou ik persoonlijk kiezen voor een goedkopere locatie.

Je dient jezelf bij alle kosten af te vragen; Wat levert dit mij uiteindelijk op? Dit is niet altijd evident, maar je dient gewoon kritisch te zijn.

Te hoge indirecte kosten maakt jouw onderneming gevoelig voor economisch lastige tijden. Indien je minder omzet draait, dan zullen de kosten van de inkopen direct meedalen. Door het essentiële verschil tussen directe en indirecte kosten, zal dit bij de kosten die niet direct zijn niet het geval zijn. Zo zal je de huur toch dienen te betalen, ook al is de omzet minder. Dat dit tot problemen kan leiden heeft de coronacrisis wel geleerd.

Voorbeelden van indirecte kosten

Enige voorbeelden van de kosten die niet als direct worden beschouwd zijn als volgt,

  • Vaste lasten zoals huur en energie.
  • Afschrijving van machines die niet specifiek voor één product of project worden gebruikt.
  • Salarissen van indirect personeel, zoals een receptionist maar ook een directielid.
Edwin is zeer ervaren op het gebied van boekhouden. Als CFO voor verschillende internationale bedrijven is hij een expert op het gebied van boekhouden, boekhoudprogramma`s en belastingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *