Illegale geldstromen

Elke ondernemer is blij met een nieuwe klant. Echter, binnen de financiële sector dien je goed op te letten welke klant je binnenhaalt. Er bestaan namelijk wettelijke verplichtingen op het gebied van voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering waaraan je dient te voldoen. Doe je dit als financiële instellingen niet grondig genoeg, dan kunnen de gevolgen enorm zijn. Illegale geldstromen dienen te worden geblokkeerd.

Klanten screenen

Deze verplichting geldt ook ten opzichte van bestaande klanten. Zo is er de laatste tijd het nodige te doen omtrent ondernemers die in de financiële problemen terecht zijn gekomen. Dit zijn gewilde prooien voor criminelen, die een dergelijke onderneming kunnen gebruiken voor de geldstromen van hun criminele activiteiten.

Dit is slechts één voorbeeld. Als je een bankrekening opent, dan weet je dat er een screening plaatsvindt. Het zou dus ook kunnen voorkomen, dat er op het moment van openen van een bankrekening nog geen sprake is van illegale geldstromen, maar dat dit uiteindelijk wel de opzet is.

Steeds meer toezicht

Was in een ver verleden een kopie van een paspoort voldoende om een bankrekening te openen, tegenwoordig gaat het toezicht veel verder. Zo kan er ook om informatie uit de boekhouding worden gevraagd, om bepaalde zaken te controleren. Maar ook structuren van ondernemingen worden onder de loep genomen. Een wirwar van entiteiten in verschillende landen zou er eventueel op kunnen duiden dat dit gebruikt wordt om geldstromen te verbergen.

Verantwoordelijkheid van financiële instellingen

Banken en andere financiële instellingen krijgen steeds meer verantwoordelijkheid op dit gebied. Er is dan ook een toenemende vraag naar mensen die een dergelijke rol goed kunnen invullen. 

Iemand die binnen een bank toezicht houdt, wordt een CDD analist genoemd. Dit staat voor Customer Due Diligence. Indien dit je wel iets lijkt, dan kan je op de website van BP-professionals.nl verschillende vacatures vinden.

Gesanctioneerde partijen

Een ander risico ligt op het gebied van zakendoen met gesanctioneerde partijen. Vooral vanuit de Verenigde Staten worden de nodige sancties opgesteld. Denk bijvoorbeeld aan het zakendoen met landen als Iran. Dit kan voor ondernemers echter wel interessant zijn. 

Er zal sprake zijn van minder concurrentie, waardoor ondernemers die het niet zo nauw nemen met de ethische waarden, toch geneigd zijn zaken te doenen met partijen die vallen onder een sanctie. Ook hier heeft een financiële instelling een plicht om hierop toe te zien.

Hierbij zullen dergelijke bedrijven creatief te werk gaan. De illegale geldstromen zullen via omwegen uiteindelijk bij de ontvangende partij terechtkomen. 

Illegale geldstromen en sancties

Dit is dan ook de reden dat een organisatieschema onderdeel uitmaakt van de CDD procedure.

Hoe werkt toezicht in de praktijk?

Er wordt veel aandacht besteed aan ongebruikelijke transacties. Ga je een bedrag van 100.000€ contant op een bankrekening storten, dan zal dit direct de aandacht trekken. Dit is echter een direct zichtbaar voorbeeld. Ook hier zal er weer worden getracht de illegale geldstromen zoveel mogelijk te verbergen.

KYC en CDD analist.

In de praktijk wordt er vaak onderscheid gemaakt tussen een CDD analist en KYC analist. KYC staat voor Know Your Client. Er zijn echter veel overeenkomsten tussen beide rollen binnen een financiële instelling. Je zou kunnen zeggen dat KYC de uitgebreidere functie is, waaronder de Customer Due Diligence valt. 

Verplichte meldingen

Als er sprake is van een ongebruikelijke transactie, of dat er vermoedens bestaan dat er weleens iets mis kan zijn met een bepaalde transactie, dat bestaat er de plicht dit te melden aan de Financial Intelligence Unit. Dit is een overheidsorganisatie. Blijkt dat het echt om illegale geldstromen gaat, dan zal vervolgens het openbaar ministerie worden ingeschakeld. 

Wordt er verzuimd om een verdachte transactie te melden en komt dit later toch aan het licht? Dan worden er doorgaans hoge boetes opgelegd aan de verantwoordelijke financiële instelling. Zo heeft de ING wegens nalatigheid in 2018, een boete van 775 miljoen euro opgelegd gekregen. Daarnaast is ook de toenmalige CEO persoonlijk vervolgd

Illegaal verdiend geld

Het wordt door de verschillende wet- en regelgeving zo moeilijk mogelijk gemaakt om illegaal verdiend geld uit te geven. Zo bestaat er de meldingsplicht voor contante transacties van meer dan 10.000€. Dit om money laundering tegen te gaan.

Mijn persoonlijke ervaring

Op dit punt was ik echter erg verrast, op het moment dat ik een nieuwe auto kocht bij een grote vooraanstaande merkdealer. De verkoper vertelde mij, dat als ik contant zou willen betalen, dat ik dan meerdere transacties van 9.900€ zou moeten uitvoeren. Op die manier wordt er niet echt meegewerkt om criminele geldstromen te dwarsbomen.

Edwin is zeer ervaren op het gebied van boekhouden. Als CFO voor verschillende internationale bedrijven is hij een expert op het gebied van boekhouden, boekhoudprogramma`s en belastingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *