garantievermogen

De term garantievermogen staat voor het vermogen dat beschikbaar is voor schuldeisers in het geval van een faillissement. Het garantievermogen van een onderneming bestaat uit het eigen vermogen en uit het achtergestelde vreemde vermogen. Hierdoor is het via het boekhoudprogramma eenvoudig vanuit de boekhouding af te lezen.

Achtergesteld vreemd vermogen

Het achtergestelde vreemde vermogen lijkt heel erg veel op het eigen vermogen. Het kenmerk van een dergelijke lening is dat deze pas wordt terugbetaald op het moment dat alle andere schuldeisers zijn voldaan. Denk hierbij aan de belastingdienst, crediteuren en salarissen. 

Dat er in het geval van een faillissement geld overblijft om het achtergestelde vreemde vermogen terug te betalen, is eigenlijk een uitzondering.

Waarom is garantievermogen belangrijk?

Het garantievermogen is belangrijk voor een kredietverstrekker. Stel dat je 100.000€ aan achtergesteld vreemd vermogen hebt, dan is dit voor een bank veel beter dan dat dit om een normale lening gaat. Het is voor de bank als het ware een garantie dat er meer geld beschikbaar is om aan de verplichtingen te kunnen voldoen.

Garantievermogen is belangrijk

Heb je bijvoorbeeld zelf een lening verstrekt aan jouw bv en wil je na verloop van tijd via de bank een nieuwe lening afsluiten? Dan kan het helpen om de lening die jezelf hebt verschaft te voorzien van een achtergesteld karakter. De bank zal dan eerder geneigd zijn om jou een nieuwe financiering te verstrekken, omdat hierdoor het risico zal afnemen.

Risicobeoordeling door een kredietverstrekker

Kredietverstrekkers beoordelen bijna altijd het garantievermogen als ratio van het balanstotaal. Des te groter deze ratio, des te lager het risico wordt ingeschat. Het is een belangrijke indicator om de financiële situatie van een bedrijf te beoordelen.

Het is dan ook zeker zinvol om het garantievermogen te vergroten, voordat je op zoek gaat naar een externe financiering. Dit kan je doen door extra aandelenkapitaal te storten, maar ook  door het verstrekken van een achtergestelde lening.

De rente van een achtergestelde lening

Het risico van een achtergestelde lening is aanzienlijk hoger dan van een normale standaard lening. Het rentepercentage ligt hierdoor ook hoger. In de praktijk is een rente van 7% het absolute minimum. Deze rente kan zelfs oplopen tot 20%. Het is dus zeker geen goedkope manier om geld te lenen.

Ga je privé een achtergestelde lening verstrekken aan jouw bv, dan dien je hier rekening mee te houden. Een rente dient altijd marktconform te zijn, dus je komt niet weg met een rente van een paar procent.

Edwin is zeer ervaren op het gebied van boekhouden. Als CFO voor verschillende internationale bedrijven is hij een expert op het gebied van boekhouden, boekhoudprogramma`s en belastingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *