Direkte kosten

Directe kosten zijn kosten die direct toe te wijzen aan een product of dienst. Een voorbeeld wat hierbij direct in het oog springt zijn materiaal en grondstoffen, welke je gebruikt om een product te produceren. Deze kosten zijn vrij eenvoudig direct toe te rekenen aan een product.

Personeelskosten - Direct of indirect?

Ook salarissen van verkooppersoneel worden aangemerkt als zijnde direct. Deze salarissen zijn direct toe te rekenen aan het verkopen van de producten. Uren van direct personeel kan je ook eenvoudig toekennen aan een product of dienst. Denk bijvoorbeeld aan een servicemonteur.

Een kenmerk van dit type kosten is dat je deze niet toerekent op basis van een verdeelsleutel.  Salarissen van administratief personeel of een directeur worden als indirect beschouw.

Afschrijvingen

Het is niet altijd op voorhand aan te geven of kosten direct zijn of niet. Afschrijvingen zijn hiervan een goed voorbeeld. 

Gebruik je een bepaalde machine voor slechts een product of project, dan zal er sprake zijn van directe kosten. 

Produceer je met dezelfde machine echter verschillende producten, dan zal je de afschrijvingskosten dienen te verdelen op basis van een verdeelsleutel.

Toerekenen van kosten zonder verdeelsleutel

Het kan natuurlijk zo zijn dat je een bepaalde grondstof gebruikt voor het produceren van verschillende producten. 

Je weet echter in dat geval precies hoeveel van die grondstof je per product gebruikt. Je hebt dus geen verdeelsleutel nodig.

De minimale verkoopprijs

Het terugverdienen van de direct toewijsbare kosten is een must. Indien dit niet het geval is dan verkoop je jouw product of dienst met verlies. Het is hierbij van belang alle kosten mee te rekenen. Dus zeker niet de verzendingen, verpakkingsmaterialen en dergelijke mee te nemen in de kostprijsberekeningen.

Winst- en verliesrekening per productgroep

Wat je echter in de praktijk wel tegenkomt is dat indien je een specifieke winst- en verliesrekening wilt opstellen voor bijvoorbeeld een bepaald product, dat je hiervoor alsnog een allocatie dient op te stellen. 

Neem bijvoorbeeld het salaris van de verkoopafdeling. Deze worden als direct beschouwd. Om deze salarissen echter toe te rekenenen aan specifieke producten of productgroepen zal je alsnog een verdeelsleutel dienen op te zetten.

Bij het boekhouden kan je ervoor kiezen om in het boekhoudprogramma aparte grootboekrekeningen aan te maken, om zodoende de verschillende kosten direct te splitsen. Dit zal helpen bij het opzetten van diverse rapportages.

Edwin is zeer ervaren op het gebied van boekhouden. Als CFO voor verschillende internationale bedrijven is hij een expert op het gebied van boekhouden, boekhoudprogramma`s en belastingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *