Consolidatie

Consolidatie is een begrip dat je tegen zal komen indien je in het bezit bent van meerdere ondernemingen. In dat geval zal je een geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening dienen op te stellen. Voor de gemiddelde zzp'er en mkb'er zal dit echter niet vaak voorkomen.

Het opstellen van geconsolideerde cijfers kan complex zijn

Behoorlijk wat mensen hebben het idee dat boekhouden lastig en complex is. Zoals je op veel plekken op deze website terug kan lezen, zijn wij van mening dat dit over het algemeen wel meevalt. Het uitvoeren van een consolidatie van de cijfers van verschillende ondernemingen vergt echter wel specifieke kennis.

Je dient onderlinge transacties te elimineren

Het belangrijkste principe bij consolidatie is dat je transacties die plaatsvinden tussen gelieerde bedrijven dient te elimineren voor een eenduidig overzicht. Indien je iets verkoopt van de ene onderneming aan een andere onderneming, maar deze bedrijven behoren bij elkaar, dan is er eigenlijk geen sprake van omzet. 

Anders zou het wel heel erg gemakkelijk worden om de omzet boekhoudkundig te verhogen.

Hetzelfde geldt voor schulden en vorderingen. In het geval van gelieerde bedrijven is het een schuld of vordering op jezelf. Ook deze dien je te elimineren bij het uitvoeren van de consolidatie.

Geen volledig eigendom van een dochteronderneming

Dit bovenstaande is nog redelijk rechttoe rechtaan. Ingewikkelder wordt het indien er sprake is van gedeeld eigendom. Hiermee bedoel ik dat jezelf een percentage van de aandelen bezit van een bedrijf, maar dat de rest in handen is van een ander. In die situaties bestaan er verschillende mogelijkheden om de consolidatie uit te voeren. 

In dat geval is het van belang om te beseffen dat de winst die de onderneming met het gedeelde eigendom maakt, niet geheel van jou is. Alleen voor het gedeelte dat je eigenaar bent, behoren de baten en lasten aan jou toe.

Gebruik van boekhoudsoftware voor de consolidatie

Een online boekhoudprogramma zoals E-boekhouden.nl, Visma of Rompslomp voorziet niet in de behoefte van het uitvoeren van een consolidatie. Hiervoor heb je een geavanceerder ERP pakket nodig zoals SAP of Exact. Aan deze ERP pakketten hangt echter een geheel ander prijskaartje dat dat je gewend bent bij een boekhoudpakket zoals Myfinance of Yoursminc.

De resultaten van de moeder zijn een totaal van de resultaten van de verschillende dochteronderneming. Maar zoals gezegd, hierbij dien je de onderlinge transacties te elimineren. In de praktijk is dit werk voor een goed opgeleide boekhouder

Consolideren in Excel of via een ERP pakket

De aanschaf en inrichting van ERP pakketten zoals SAP is een dure en complexe aangelegenheid. Indien je slechts 1 dochteronderneming bezit is dit in onze ogen een te hoge kostenpost. In dat geval kan je een boekhouder inhuren die de consolidatie uitvoert. 

Hij of zij kan dan bekijken of hiervoor specifieke software nodig is, of dat de consolidatie in Excel wordt gedaan. Dit is in de praktijk mogelijk en ik ken persoonlijk ook wel bedrijven die op die manier de consolidatie uitvoeren.

Maar je dient dan wel te beschikken over specifieke kennis op het gebied van boekhouden en de geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening.

Consolidatie in excel

Aparte grootboekrekeningen gebruiken

Of je de cijfers nu consolideert via boekhoudsoftware, of je doet dit in Excel, je dient altijd aparte grootboekrekeningen te gebruiken. Maar bijvoorbeeld een aparte grootboekrekening voor intercompany omzetten. Hetzelfde geldt voor debiteuren en eventueel kosten die worden doorberekend.

Op die manier voorkom je dat je de gehele boekhouding dient door te spitten om tot een geconsolideerd overzicht te komen.

Edwin is zeer ervaren op het gebied van boekhouden. Als CFO voor verschillende internationale bedrijven is hij een expert op het gebied van boekhouden, boekhoudprogramma`s en belastingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *