Commanditaire vennootschap

Een commanditaire vennootschap (CV) vertoont veel overeenkomst met een vennootschap onder firma (VOF). Bij beide type ondernemingen is er sprake van meerdere vennoten.

Commanditaire vennootschap betekenis

Bij de commanditaire vennootschap wordt er expliciet onderscheid gemaakt tussen de stille en beherende vennoten. Dit is het grote verschil met een vennootschap onder firma (VOF)

De beherende vennoten zijn degene die de onderneming daadwerkelijk runnen. Deze vennoten hebben de dagelijkse leiding. De stille vennoot is alleen de geldschieter en heeft geen bemoeienis met de bedrijfsvoering. Deze vennoten worden in de volksmond ook wel commanditaire vennoten genoemd. 

Waarom kiezen voor een commanditaire vennootschap?

Er wordt voor deze rechtsvorm gekozen, wanneer iemand op zoek is naar een geldschieter. In plaats van het verstrekken van een lening, wordt de geldschieter op deze manier mede eigenaar gemaakt van de onderneming. Hierdoor kan je iemand helpen om als zelfstandig ondernemer aan de slag te gaan.

Waarom commanditaire vennootschap

Daarnaast kan de stille vennoot eigenaar worden van een bedrijf en daarnaast hoeft deze persoon geen tijd te investeren, om de onderneming te runnen.

Je zou dit enigszins kunnen vergelijken met aandeelhouders bij een BV. Het verschil is echter, dat aandeelhouders zich doorgaans wel betrokken zijn bij de bedrijfsvoering. Je bent als stille vennoot alleen financieel betrokken.

Aansprakelijkheid

Elke beherende vennoot is met zijn gehele vermogen hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele schuld van de CV. De stille vennoot loopt op dit gebied geen aansprakelijkheid. Hij of zij is alleen aansprakelijk met betrekking tot het geïnvesteerde bedrag. 

Indien je onderdeel uitmaakt van een vennootschap, maar je hebt niks van doen met de onderneming en je bent alleen de geldschieter, dan is het verstandig om te kiezen voor de commanditaire vennootschap. 

Niet alleen beperk je dan jouw aansprakelijkheid, je hebt ook geen inzicht in de gang van zaken. Zo kun je niet periodiek de boekhouding inzien en zal je geen toegang hebben tot het boekhoudprogramma dat wordt gebruikt. Je vertrouwt als het ware blind op degene die de onderneming runnen. Blind iemand vertrouwen is nooit een goed idee. Zelfs als je denkt dat je de persoon 100% kunt vertrouwen, dan nog weet je nooit wat er kan gebeuren.

Bij een vof zijn alle vennoten aansprakelijk voor alle schulden en dat met hun gehele priv vermogen. Dit is iets wat je jezelf altijd dient te beseffen. Er wordt bij een vof op dit gebied geen onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten vennoten.

Contracten opstellen

Je bent niet verplicht officiële contracten op te stellen voor een commanditaire vennootschap. In dat geval is een ieder voor een gelijk gedeelte eigenaar. In een cv contract kan je hier onderscheid in aanbrengen. 

In mijn opinie is het altijd aan te raden, om een samenwerkingsverband tussen verschillende vennoten op papier vast te leggen.

cv contract opstellen

Daarnaast kan je in een dergelijk contract andere voorwaarden opnemen. Een belangrijk element hiervan is de tekeningsbevoegdheid. Het is verstandig om ervoor te zorgen, dat een beherend vennoot niet zonder meer allerlei contracten in zijn eentje kan ondertekenen. Dergelijke afspraken dien  je vervolgens te deponeren bij de kamer van koophandel.

Belasting

Elke vennoot dient belasting af te dragen over het gedeelte van de winst dat hen toekomt. De stille vennoot zal niet voor alle belastingvoordelen in aanmerking komen. Omdat er per definitie niet wordt voldaan aan het urencriterium, zal de ondernemersaftrek en de eventueel de startersaftrek niet van toepassing zijn. 

Wel kan een eventuele vennoot profiteren van belastingvoordelen, die bijvoorbeeld ontstaan door willekeurige afschrijving. Dit is een belastingvoordeel dat rechtstreeks uit de bedrijfsvoering voortvloeit. Ook kan er aanspraak worden gemaakt op de MKB winstvrijstelling.

Edwin is zeer ervaren op het gebied van boekhouden. Als CFO voor verschillende internationale bedrijven is hij een expert op het gebied van boekhouden, boekhoudprogramma`s en belastingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *