Cashflow zzp

Cashflow is voor elke onderneming uitermate belangrijk. De cashflow voor zzp is hierop geen uitzondering. Dit wordt helaas nog weleens onderschat.

Cashflow versus winst

Wat is nu eigenlijk het verschil tussen cashflow en winst? Winst kan je, als je dat zou willen, boekhoudkundig beïnvloeden. 

Door bijvoorbeeld een extra voorziening te treffen, of een voorziening te laten vrijvallen kan je de hoogte van de winst beïnvloeden. Daarnaast kan het zo zijn, dat ondanks dat je winst maakt, de cashflow toch negatief is.

Cashflow is boekhoudkundig niet te beïnvloeden. Het is simpelweg het verschil tussen geld dat uit de onderneming  vloeit en het geld dat binnenkomt.

Een voorbeeld van het verschil cashflow versus winst

Het verschil tussen winst en cashflow is goed duidelijk te maken aan de hand van een voorbeeld van een investering. 

Stel dat je een investering doet van 10,000€ in machines.  Voor de winst activeer je deze aanschaf op de balans en de jaarlijkse afschrijving breng je vervolgens ten laste van de winst. 

Vanuit het cashflow oogpunt wordt direct het hele bedrag gezien als een uitgaande kasstroom

De cashflow zzp bereken je voor een bepaalde periode. Dit in tegenstelling tot de balans wat een momentopname is. Voor de periode waarover je de cashflow zzp wilt berekenen, bereken je hoeveel geld er binnen is gekomen en hoeveel er is uitgegaan.

Het belang van de cashflow voor een zzp`er

Een zzp`er is ook gewoon een ondernemer, die zijn rekeningen dient te betalen. Je dient er dus voor te zorgen dat er voldoende geld binnenkomt om dit te kunnen doen.

Hierbij dien je er goed van doordrongen te zijn dat een negatieve cashflow een van de meest voorkomende oorzaken is van een faillissement. Dit zet namelijk een reeks van gebeurtenissen in gang. 

Belang cashflow zzp`er

Op het moment dat je jouw leveranciers niet meer op tijd kunt betalen, dan zullen ze jou geen nieuwe producten meer leveren. Of in het geval van diensten, dan zullen zij deze diensten niet leveren. En bevind je jezelf in de situatie dat je de verschuldigde belastingen niet kan betalen, dan zal de belastingdienst hard optreden. 

En dan is er uiteraard nog het personeel. Begin je met het te laat betalen van jouw personeel, dan zal je snel personeel verliezen. En in dat geval ook de werknemers die je absoluut niet wilt verliezen. Uiteindelijk is het namelijk altijd zo, dat de goede werknemers snel ergens andere terecht kunnen.

Hierbij willen we nogmaal benadrukken dat winst maken niet per definitie betekent dat er sprake is van een positieve cashflow.

Een liquiditeitsprognose opstellen

Eigenlijk is een goede prognose nog belangrijker dan het opstellen van het cashflow zzp overzicht voor de afgelopen periode. Een goede prognose geeft aan hoeveel geld er de komende tijd binnen gaat komen en hoeveel eruit gaat. 

Op basis van deze prognose kan je dan beoordelen of er voldoende geld voorhanden is, of dat er een noodzaak is om een bedrijfsfinanciering aan te vragen. Zzp`ers verzuimen nogal eens om tijd te besteden aan een goede cashflow prognose.

Het managen van de cashflow

De cashflow zzp managen is over het algemeen niet al te complex. Het begint vaak met het goed managen van de debiteuren.

Zorg ervoor dat de debiteuren op tijd betalen en stuur direct een aanmaning wanneer een factuur niet op tijd is voldaan.

Daarnaast dien je er ook voor te zorgen dat je de crediteuren niet eerder betaald dan noodzakelijk. Ook het onderhandelen met jouw belangrijkste leveranciers om een langere betalingstermijn overeen te komen, kan helpen bij het verbeteren van de cashflow.

cashflow zzp

Het opstellen van een cashflowoverzicht

Het bereken van de cashflow kan op twee manieren. Je kan de directe methode en de indirecte methode toepassen. Voor beide heb je de gegevens nodig van de zakelijke rekening en het boekhoudprogramma zzp dat je gebruikt, om op die manier de inkomsten en uitgaven op een rij te zetten.

Doorgaans wordt een cashflow onderverdeeld in 3 categorieën:

  • Operationele activiteiten 
  • Investeringsactiviteiten 
  • Financieringsactiviteiten 

De directe methode

Bij deze methode zet je alle inkomende en uitgaande geldstromen op een rij. Je kijkt hierbij bijvoorbeeld niet naar de behaalde omzet, maar naar wat klanten jouw betaald hebben. 

Heb je bijvoorbeeld aan het einde van het voorgaande jaar een grote order geleverd, die dit jaar wordt betaald, dan zal dit in de winst van het voorgaande jaar. worden opgenomen Voor het cashflowoverzicht is dit echter een ontvangst voor het huidige jaar.

De indirecte methode

Bij deze methode ga je uit van de winst, welke je gaat corrigeren voor de items waar geen geldstroom aan verbonden is. Dit zijn bijvoorbeeld de afschrijvingen en voorzieningen. Ook dien je de cashflow te corrigeren voor de mutaties in de posten zoals debiteuren, crediteuren en voorraden. 

Wacht niet totdat de bankrekening leeg is

Het managen van de cashflow als zzp`er zijnde houdt ook in dat je op tijd actie dient te ondernemen, wanneer je signaleert dat de cashflow niet afdoende is. Indien je wacht totdat je daadwerkelijk geld nodig hebt, dan zal het lastig worden om aan geld te komen. Op dat moment zal dan het verstrekken van een lening als risicovol worden gezien.

cashflow prognose

Hoeveel lenen als zzp`er mogelijk is, hangt geheel af van de omvang van de onderneming en of er voldoende geld binnenkomt, om aan de verplichtingen van de lening te kunnen voldoen.

Dien je bijvoorbeeld aanzienlijk te gaan investeren, dan is het verstandig om in een vroeg stadium al op zoek te gaan naar een lening. In dat geval zal jouw onderneming beter naar voren komen tijdens een kredietbeoordeling.

Edwin is zeer ervaren op het gebied van boekhouden. Als CFO voor verschillende internationale bedrijven is hij een expert op het gebied van boekhouden, boekhoudprogramma`s en belastingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *