Belastingschijven 2020

De belastingschijven 2020 zien er behoorlijk anders uit in vergelijking met 2019. Was er in 2019 nog sprake van 3 belastingschijven, nu zijn er nog slechts twee belastingtarieven. Vanaf 2020 geldt er een tarief voor het belastbare inkomen tot 68.507 van 37,35% en voor het inkomen hierboven wordt er 49,5% belasting geheven.

Incrementeel belastingtarief

Misschien overbodig, maar toch hoor ik mensen dit af en toe nog wel eens beweren. Het is niet zo dat, indien je een inkomen hoger dan 68,507€ geniet, dat je dan over het gehele inkomen 49,5% belasting dient te betalen. Dit tarief geldt alleen voor het stukje inkomen boven deze grens van 68,507€.

Belastingschijven 2020 - De veranderingen

Op het eerste gezicht lijkt er niet veel veranderd in de tarieven. De 1e en 2e schijf zijn als het ware samengevoegd. Het tarief wat geheven wordt is ongeveer het gemiddelde van het tarief van beide schijven zoals dit in 2019 gold. 

Gaat echt iedereen er op vooruit?

Er wordt door de overheid beweerd dat met de aanpassing van de tarieven van de belastingschijven 2020, dat iedereen er op vooruit gaat. Om te bekijken of dit daadwerkelijk ook zo is, hebben we een aantal test berekeningen uitgevoerd. Dit vanuit het oogpunt dat wij van boekhoudprogramma-advies.nl over het algemeen niet al teveel vertrouwen hebben in hetgeen de overheid beweerd. Denk maar eens aan de energienota discussie begin 2019.

Inkomen 2019

Te betalen belasting

2019

In %

2020

Te betalen belasting

2020

In %

20,000 1,724 8.6% 1,576 7.9%
30,000 5,749 19.2% 5,284 17.6%
40,000 10,430 26.1% 9,807 24.5%
50,000 15,354 30.7% 14,709 29.4%
60,000 20,279 33.8% 19,611 32.7%
70,000 25,331 36.2% 24,610 35.2%
80,000 31,106 38.9% 30,160 37.7%
90,000 36,881 41.0% 35,710 39.7%
120,000 52,448 43.7% 51,076 42.6%

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat hetgeen de overheid beweerd dus echt klopt. Iedereen gaat minder belasting betalen. Misschien dat er ergens een specifiek inkomen te vinden is, waar dit niet het geval is. Waar wij hebben toch aardig waar berekeningen doorgevoerd en hebben geen inkomen gevonden waarbij iemand in de vergelijking  tussen 2019 en 2020 meer belasting gaat betalen.

Voor ondernemers gelden er nog een aantal andere veranderingen, waar we op een ander artikel meer op detail zullen ingaan. Zo is een jaarlijkse aangifte voor de BTW niet langer mogelijk. Ook de ondernemersaftrek aan verandering onderhevig.

Niet alleen de belastingtarieven bepalen de te betalen belasting

Echter, om het gehele effect te berekenen zijn er nog twee veranderingen die van toepassing zijn. Het uiteindelijk te betalen bedrag aan belasting hangt af van zaken zoals de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. Naast dat de belastingschijven 2020 aan verandering onderhevig zijn worden ook deze in 2020 beiden verhoogd. 

Vooral het verhogen van de arbeidskorting is een goede zaak. Hiermee wordt werken beter beloond, zoals het ook zou moeten zijn. Er zijn namelijk nog steeds situaties dat het voor mensen gewoonweg financieel niet interessant is om vanuit een uitkering te gaan werken. 

Dit is in mijn ogen echt iets waar meer aan moet worden gedaan. Aan de ene kant kan ik de mensen begrijpen dat je er financieel niet op achteruit wilt gaan wanneer je gaat werken, maar het is de taak van de overheid  om hier iets aan te doen. 

Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat hiermee honderden miljoenen kunnen worden verdient, hetgeen dan vervolgens aan de ouderenzorg of aan de algemene zorg kunnen worden besteed.

De verhoging van de arbeidskorting

De arbeidskorting is geen vast bedrag. Bovendien is het afhankelijk van het inkomen dat je verdient. 

Zo krijg je op het inkomen tussen de €21,430 en €9,921 maar liefst een arbeidskorting van 28,812%. Voor het inkomen boven de €21,430 wordt dit snel afgebouwd. 

Voor het inkomen tussen de €21,430 en €34,954 ontvang je nog slechts 1,65% aan arbeidskorting. Verdien je meer dan €34,954 dan wordt de arbeidskorting absoluut gezien zelfs lager.

Iemand met een inkomen van 34,000€ ontvangt een hogere arbeidskorting dan iemand die bijvoorbeeld 50,000€ verdient. De belasting die iemand met een lager inkomen hoeft te betalen is dan ook aanzienlijk lager dan de 37,35%. 

De veranderingen met betrekking tot de heffingskorting

De heffingskorting volgt een vergelijkbaar schema. Des te meer je verdient, des te minder je ontvangt aan heffingskorting. Bij een inkomen vanaf 68,507€ ontvang je helemaal geen heffingskorting meer.

De werkelijke belastingdruk

Het hoogste belastingtarief in 2020 is 49,50% en het tarief van de eerste belastingschijf 2020 is 37,35%. Neem je de verschillen tussen de arbeidskorting en heffingskorting mee in de berekening, dan is het verschil veel groter. Om het uiteindelijke resultaat van de belastingschijven 2020 te berekenen dien je ook de overige aanpassingen mee te nemen in de berekening.

Iemand met een inkomen van 20,000€ ontvangt bijvoorbeeld een heffingskorting van 2,711€ en iemand met een inkomen van 70,000 ontvangt helemaal geen heffingskorting. 

Degene met het innemen van 20,000€ ontvang in bovenstaand voorbeeld maar liefst een belastingkorting van 13%. 

De belastingschijven en tarieven in de komende jaren

Volgend jaar wordt het tarief van de eerste schijf iets afgebouwd. Echter, indien de heffingskorting of arbeidskortingen worden aangepast dan zal dit effect snel verwateren. 

Zo is het tarief voor 2021 voor de eerste belastingschijf  37,10% in plaats van 37,35% in 2020. Op een inkomen van 40,000€ scheelt dit 100€ aan belasting. Vrij marginaal dus. 

Het fictieve rendement op spaargeld

Belasting betalen dient iedere burger te doen. Dit dient echter wel redelijk te zijn. Het forfaitair rendement op sparen en beleggen is overduidelijk niet redelijk. 

Degene die het geluk heeft een groot vermogen op zijn bankrekening te hebben staan, dient inmiddels al rente te betalen in plaats van te ontvangen. Bij de ABN AMRO is dit het geval vanaf 1,200,000€. 

Er komt ook verandering in het fictieve rendement, maar dat duurt nog een aantal jaren voordat daadwerkelijk van kracht is.. 

Voor mij is dit iets onbegrijpelijks. Via een gerechtelijke uitspraak is inmiddels duidelijk dat het systeem van het fictieve rendement wettelijk gezien niet juist is. Toch duurt het jaren voordat hier iets aan wordt gedaan.

De invloed van het eigenwoningforfait

Naast de verlaging van de belastingtarieven zijn er uiteraard nog andere zaken die een rol spelen bij het bedrag aan belasting wat je uiteindelijk dient te betalen. 

Denk bijvoorbeeld aan een eigen woning. Door de stijgende huizenprijzen zal het huurwaardeforfait stijgen, hetgeen de belastingvermindering weer gedeeltelijk teniet zal doen voor huizenbezitters. 

En dan hebben we het nog niet eens over de gemeentelijke belastingen. Ook veranderingen op het gebied van een aanmerkelijk belang, een lijfrente laten uitkeren zullen van invloed zijn. Spring dus niet direct een gat in de lucht maar houdt hier rekening mee. Bij de inkomstenbelasting aangifte kan het voordelige resultaat van de belastingschijven 2020 gedeeltelijk weer teniet worden gedaan door andere nadelige effecten zoals de stijging van de huizenprijzen.

Belastingwetgeving is aan continue verandering onderhevig

Mijn inziens zal er de komende jaren nog weer genoeg gaan veranderen, dus het is uiteindelijk maar de vraag hoe lang we kunnen profiteren van deze lagere inkomstenbelasting.

Het alsmaar veranderende beleid is vooral voor ondernemers een vervelende bijkomstigheid. Als ondernemer zijnde wil je beleid maken voor de lange termijn. De te betalen belastingen spelen een rol bij de te nemen beslissingen. Aangezien de belastingwetgeving echter steeds aan verandering onderhevig is, blijft het maken van beslissingen aan veronderstellingen onderhevig.

De genoemde tarieven zijn geldig voor mensen en ondernemers die nog daadwerkelijk werken of ondernemen. Voor AOW`ers gelden er weer andere tarieven en kortingen. 

Edwin is zeer ervaren op het gebied van boekhouden. Als CFO voor verschillende internationale bedrijven is hij een expert op het gebied van boekhouden, boekhoudprogramma`s en belastingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *