Belastingaangifte invullen

Een paar dagen geleden verscheen er in de telegraaf een artikel dat maar liefst 20% van de mensen, op het moment dat zij de belastingaangifte invullen geld laten liggen. 

Als hoofdreden werd hiervoor aangedragen dat de belastingdienst veel gegevens van tevoren invult, maar dat het niet hun taak is om ervoor te zorgen dat mensen zo min mogelijk belasting betalen. Integendeel, de belastingdienst en overheid zijn erbij gebaat dat de belastinginkomsten zo hoog mogelijk zijn. 

Is het waar dat mensen geld laten liggen bij de belastingaangifte?

Dit is zeker waar. Mensen waarbij de belastingaangifte standaard is, alleen inkomsten uit werk en geen fiscaal partner, zal dit echter niet snel het geval zijn. Tenzij er sprake is van aftrekbare kosten die niet worden opgegeven. 

De kosten die je kunt aftrekken worden echter steeds verder beperkt en daarnaast gelden er doorgaans ook nog eens hoge drempelbedragen, alvorens je überhaupt een bedrag kunt aftrekken.

Dat neemt niet weg dat het altijd verstandig is om alle vooraf ingevulde gegevens goed te controleren. Het kost je misschien wat tijd, maar het kan je eventueel geld opleveren. 

De belastingdienst werkt niet foutloos

Je zou er eigenlijk vanuit moeten kunnen gaan dat deze cijfers juist zijn, maar je weet het maar nooit. En gegeven het feit dat de belastingdienst voortdurend in het nieuws is met betrekking tot de grove fouten die zij maken, zou ik toch ook zelf de cijfers van de aangifte goed controleren.

En vergeet niet, ook al zijn de gegevens van tevoren ingevuld, op het moment dat je de aangifte verstuurt ben jezelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze gegevens.

Het invullen van de aangifte inkomstenbelasting

Je kunt weer beginnen met de aangifte vanaf 1 maart, waarvan je hoogstwaarschijnlijk wel bericht hebt gekregen. Via mijn belastingdienst kan je de belastingaangifte eenvoudig inzien, controleren en waar nodig aanpassen. 

Dit maakt het invullen van de aangifte aanzienlijk eenvoudiger in vergelijking met landen om ons heen. Dat is iets wat ik de belastingdienst wel dien na te geven. In vergelijking met bijvoorbeeld Duitsland is de Nederlandse aangifte vele malen eenvoudiger. 

Als je de Deutsche seite van het finanzamt in Duitsland bekijkt, dan zie je door de bomen het bos niet meer.

Welke gegevens je extra zorgvuldig dient te controleren, hangt af van de persoonlijke situatie. Dit is voor iedereen weer anders. Onderstaand hebben wij een aantal punten opgenomen, die in onze opinie extra aandacht behoeven bij het invullen van de belastingaangifte.

Verdeling van aftrekposten tussen fiscale partners

Aftrekposten zoals betaalde hypotheekrente bij het in het bezit hebben van een eigen woning, mag je zelf bepalen bij wiens inkomen je dit als aftrekpost meeneemt. 

Stel dat één van de fiscale partners een relatief beperkt inkomen geniet en de andere fiscale partner een hoog inkomen, waarbij een gedeelte van het inkomen in het hoogste belastingtarief van 49,5% valt, dan is het van belang deze verdeling aan te passen. 

Des te hoger het belastingtarief, des te groter het voordeel van de aftrekbare kosten.

Je kan hier tijdens de aangifte eenvoudig mee spelen. Je kan gewoon de verdeling veranderen en dan zie je direct wat de invloed is op de te betalen belasting. 

Reiskostenaftrek

De meeste mensen ontvangen van hun werkgever wel een reiskostenvergoeding. Voor het gebruik van een eigen auto mag er 0,19€ per kilometer worden vergoed. 

Vergoedt de werkgever minder dan deze 0,19€, dan kan je het verschil meenemen als aftrekbare reiskosten in de belastingaangifte.

Ook zijn er bedrijven die reiskosten vergoeden tot een maximaal aantal kilometers. In dat geval kan je het extra aantal kilometers, waarvoor je geen vergoeding ontvangt, als aftrekbare kosten opnemen in de belastingaangifte.

De inkomensafhankelijke combinatiekorting

Dit is een aftrekpost waarvoor je in aanmerking komt indien er sprake is van een thuiswonend kind dat jonger dan 12 jaar is. Dit kan ook een adoptiekind, stiefkind of een kind van een fiscaal partner zijn.

De hoogte van de aftrek is hierbij afhankelijk van het arbeidsinkomen. Bij een inkomen van minder dan 5,072€ kom je niet in aanmerking voor deze aftrekpost. 

Dit is een voorbeeld van een aftrekpost waarvoor je niet in aanmerking komt indien je deze niet zelf invult tijdens de belastingaangifte.

Houdt zicht op veranderingen

Elk jaar verandert er wel weer het een ander op het gebied van de belastingwetgeving. Denk maar eens aan de continue veranderingen van de belastingtarieven. Daardoor is het verstandig niet klakkeloos alles van vorig jaar over te nemen in de aangifte.  Dit geldt zeer zeker ook als je ondernemer bent. Op het gebied van ondernemen en belastingen zijn er nog veel meer wijzigingen.

Het is verstandig om altijd even uit te zoeken wat de veranderingen zijn ten opzicht van de vorige aangifte ronde. Je kan vanaf januari 2020 voldoende informatie vinden over wijzigingen die eventueel voor jou van belang zijn. Houdt hier rekening mee. 

Na het invullen van de belastingaangifte, ontvang je eerst een voorlopige aanslag inkomstenbelasting.

 Doorgaans is voor het overgrote gedeelte van de mensen de voorlopige aanslag gelijk aan de definitieve aanslag. De uitzondering treedt alleen op wanneer je geselecteerd wordt voor een nadere controle. Hiervoor wordt er software gebruikt om vreemde situaties eruit te pikken, die in aanmerking komen voor verdere controle.

Laat een expert de aangifte invullen of controleren

Ga je de belastingaangifte invullen en heb je toch twijfels of je alles juist hebt ingevuld? Of dat je misschien iets hebt gemist, dan kun je altijd de hulp van een boekhouder inroepen. 

Hij of zij kan dan nagaan of de belastingaangifte correct is en dat er niets is vergeten.

Wat houdt een voorlopige aanslag in?

De voorlopige aanslag 2020 is een schatting van de belasting die je dient te betalen voor het fiscale jaar 2020. Deze schatting wordt gemaakt op basis van de gegevens van de aangifte inkomstenbelasting van voorgaande jaren. 

Zit er een groot verschil tussen het bedrag in de voorlopige aangifte en hetgeen je zelf verwacht te moeten betalen, dan kan je deze voorlopige aangifte aanpassen. 

Doe je dit niet, dan zal je het verschil terugkrijgen of dienen te betalen wanneer je de belastingaangifte 2020 hebt ingestuurd. Dit zal dan in het 2e kwartaal van 2021 zijn. 

Uitstel aanvragen is erg eenvoudig

Nog een laatste tip, kom je er niet aan toe om op tijd de aangifte in te sturen? Dan is uitstel aanvragen uitermate eenvoudig. Dit kun je eenvoudig doen via mijn belastingaangifte en uitstel wordt vervolgens automatisch verleend zonder verdere vragen.

Is de belastingaangifte invullen iets waar je niet op tijd aan kan voldoen, dan is er dus absoluut geen reden tot paniek.

Edwin is zeer ervaren op het gebied van boekhouden. Als CFO voor verschillende internationale bedrijven is hij een expert op het gebied van boekhouden, boekhoudprogramma`s en belastingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *