Agioreserve

Agioreserve is een begrip dat je alleen tegenkomt bij BV`s of NV`s. Het heeft namelijk betrekking op het aandelenkapitaal en dat is iets wat bij een vof of eenmanszaak niet van toepassing is.

Extra kapitaal storten

Het komt regelmatig voor dat een onderneming meer kapitaal nodig heeft. Indien de aandeelhouders over het vermogen beschikken om extra kapitaal in te brengen, dan is dit op verschillende manieren mogelijk. Een veel voorkomende methode is het storten van agioreserve. 

Dit zorgt ervoor dat een aandeel meer waard wordt en het eigen vermogen toeneemt. De werkelijke waarde van een aandeel ligt dan hoger dan de waarde die in de statuten is vastgelegd.

Stel de aandelen zijn uitgegeven tegen 100€. Na verloop van tijd wordt er door de aandeelhouders 50€ extra per aandeel bijgestort. Op dat moment is een aandeel dus eigenlijk 150€ waard. Het verschil tussend e 150€ en 100€ wordt dan agio genoemd.

In de boekhouding wordt agio op de balans apart weergegeven. In de praktijk zal dit er als volgt uitzien:

Eigen vermogen balans

Het extra gestorte kapitaal zorgt ervoor dat het eigen vermogen toeneemt. Een kenmerk is dat er geen rente wordt betaald.

Waarom op deze wijze kapitaal storten?

Het verschil tussen het uitgeven van nieuwe aandelen en het storten van agioreserve zit hem in de statutenwijziging.

Het grote voordeel van een agiostorting is dat een beslissing om op deze manier extra kapitaal te storten kan worden genomen door de aandeelhoudersvergadering. 

Er is geen statutenwijziging voor nodig. Indien er extra aandelen worden uitgegeven, dan dienen de statuten wel te worden gewijzigd.

Waarom niet gewoon geld lenen aan de bv?

Waarom agio storten

Het is uiteraard ook mogelijk om geld te lenen aan de BV of NV. Deze lening dient dan een zakelijk karakter te hebben waarbij er een marktconforme rente wordt vergoed. Bij de aangifte inkomstenbelasting is er dan sprake van terbeschikkingstellingsregeling. 

Dit houdt in dat de rente die wordt vergoed dient te worden aangegeven in box 1 en daardoor volgens het progressieve belastingstelsel wordt belast. Hierdoor wordt het al snel aannemelijk, dat de aftrek van de betaalde belasting in de BV lager zal liggen, dan hetgeen je privé via de aangifte inkomstenbelasting dient te betalen.

Terugstorten van agio

Tot zover klinkt alles logisch en redelijk recht toe recht aan. Dit verandert op het moment dat je het gestorte extra kapitaal weer wilt terugbetalen. Op dit punt dien je uitermate voorzichtig te zijn.

In principe is het terugbetalen eenvoudig. Dit kan worden gedaan door een winstuitkering, waardoor de waarde van de aandelen weer wordt teruggebracht naar de nominale waarde.

Maar nu komt het. Een dergelijke uitkering is belast als je het op deze manier zou doen. Hierdoor zal de uitkering in box 2 worden belast, waardoor je 26,25% belasting dient te betalen. Ook al gaat het om het geld dat je zelf hebt ingebracht en waarbij je geen belastingaftrek hebt genoten.

 

 

 

Gebruik maken van een tussenstap

Om deze belasting te voorkomen, dien je een tussenstap te zetten. Hierbij dien je eerst agioreserve om te zetten naar gewoon aandelenkapitaal, waarna je vervolgens via de statuten het aandelenkapitaal verlaagd en vervolgens terugbetaald.

Agioreserve advies

Hiervoor dienen wel de statuten te worden gewijzigd. In het geval je agioreserve wilt gaan terugbetalen is het verstandig om een expert te raadplegen. Indien je iets niet goed doet, dan zullen de gevolgen groot zijn. En daarbij zal de belastingdienst de lachende derde zijn.

Uitkeringstest

Voordat er daadwerkelijk geld kan worden teruggestort, dient er een uitkeringstest te worden uitgevoerd. Hierbij dient er te worden zeker gesteld dat er na de uitbetaling de financiële situatie dusdanig is, dat de opeisbare schulden kunnen worden voldaan. Deze uitkeringstest dient te worden goedgekeurd door de bestuurders van de BV of NV.

Denk hier niet te eenvoudig over. Indien de uitkeringstest niet goed wordt uitgevoerd, kunnen de bestuurders van de BV of NV hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor de schulden van de onderneming.

Waarom wordt het zo complex gemaakt?

Persoonlijk begrijp ik niet waarom het terugbetalen van gestort agio dermate complex dient te worden gemaakt. Een aanpassing van de wetgeving, dat gestort agio belastingvrij kan worden terugbetaald, lijkt mij meer dan welkom. 

In de praktijk wordt dit nu via de bovenstaande omslachtige methode gedaan. De uitkomst is echter hetzelfde, het geld wordt terugbetaald, zonder dat er belasting hoeft te worden afgedragen.

Edwin is zeer ervaren op het gebied van boekhouden. Als CFO voor verschillende internationale bedrijven is hij een expert op het gebied van boekhouden, boekhoudprogramma`s en belastingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *