afschrijving

Afschrijving is een term die je tegenkomt bij het opstellen van een winst en verliesrekening en balans. Dit is tevens één van de grote verschillen tussen winst en cashflow.

Wat is afschrijving?

Voor bepaalde grotere aanschaffingen breng je niet het totale bedrag direct ten laste van de winst. Het bedrag van de aanschaf wordt op de balans gezet, hetgeen activeren wordt genoemd. Vervolgens wordt er gekeken naar de levensduur van het product en op basis van deze levensduur wordt er jaarlijks een bedrag afgeschreven. 

n tegenstelling tot kleine verwervingen die direct in zijn geheel ten laste van de winst en verliesrekening worden gebracht, wordt er hier dus per jaar een deel van de kosten ten laste van de winst en verliesrekening gebracht.

Alle kosten dienen uiteindelijk in de winst en verliesrekening te worden verwerkt. Afschrijvingen hebben alleen invloed op het moment wanneer je dit doet.

Afschrijven doe je op vaste activa

De afschrijving pas je toe op aanschaffingen die je hebt opgenomen onder de post vaste activa op de balans.

Dit zijn dus de aanschaffingen die je gedaan hebt die langer dan een jaar meegaan en een aanschafwaarde van meer dan 450 euro vertegenwoordigen.

Elke onderneming heeft wel bepaalde vaste activa. Een zzp`er zal minder vaste activa bezitten dan bijvoorbeeld een MKB`er, maar zal toch de nodige activa bezitten. Denk bijvoorbeeld alleen al aan een laptop of computer.

Daarom is een goed boekhoudprogramma voor een zpp`er net zo belangrijk als een boekhoudprogramma voor een MKB`er.

Ga je boekhoudprogramma`s vergelijken let dan ook goed op de afschrijvingsmodule. Kies je voor een gratis boekhoudprogramma, dan zullen de mogelijkheden niet zo uitgebreid zijn. En kies je voor excel dan dien je dit zelf op te zetten.

Voor de duidelijkheid, op vlottende activa schrijf je niet af.

Activeren exclusief de BTW

De BTW die je hebt betaald bij de aanschaf van hetgeen je gaat activeren neem je direct in zijn geheel op in de BTW aangifte. Daarom zet je op de balans de waarde van het product exclusief de BTW.

Economische en technische levensduur

De economische levensduur is de periode dat hetgeen je hebt aanschaft normaal gesproken meegaat. Meestal is dit korter dan de technische levensduur. Bij bijvoorbeeld een laptop wordt het aantal jaren levensduur veelal gesteld op 3 jaar. Dit omdat de ontwikkelingen dermate snel gaan dat deze laptop na 3 jaar is verouderd.

De technische levensduur is over het algemeen veel langer. In normale omstandigheden gaat een laptop langer dan 3 jaar mee. Maar omdat deze technologisch waarschijnlijk toch verouderd is hanteren veel bedrijven de regel dat deze na 3 jaar wordt vervangen.

Voor afschrijvingen ga je altijd uit van de economische levensduur.

Weergave op de balans

Op de balans wordt normaal gesproken de post vaste activa weergegeven tegen de oorspronkelijke aanschafwaarde. Daaronder wordt de lijn cumulatieve afschrijvingen weergegeven. Door de cumulatieve afschrijvingen te verminderen op de aanschafwaarde van de vaste activa krijg je de boekwaarde van de vaste activa.

De boekwaarde wordt meegeteld in het balanstotaal.

Afschrijving en belasting

Voor de te betalen belasting is het beter om een bedrag in één keer ten laste van de winst te brengen. Het zal de winst verlagen waardoor je minder belasting betaald. Daarentegen zal de winst afnemen wanneer je grotere bedragen op neemt onder de post afschrijvingen.

Wanneer moet ik iets activeren?

De belastingdienst hanteert standaard regels, wanneer je iets dient te activeren en er vervolgens afschrijvingen op dient toe te passen.

Over het algemeen gelden voor standaard verwervingen de volgende afschrijvingstermijnen:

  • Computers en laptops drie of vijf jaar, afhankelijk van het beleid van de onderneming.
  • Gereedschappen: vijf jaar

Berekening van de afschrijving

De berekening van de jaarlijkse afschrijving is vrij simpel. Het is gelijk aan de aanschafwaarde, min een eventuele restwaarde. Dit bedrag verdeel je vervolgens over de te verwachte levensduur en dan heb je de jaarlijkse afschrijving. De veruit meest gebruikte methode om de afschrijving te berekenen is de lineaire methode Dit houdt in dat het periodieke afschrijvingsbedrag elk jaar gelijk is voor de gehele levensduur.

Voor zaken die je gedurende het jaar aanschaft, bereken je in het eerste jaar de afschrijving pro-rata. Een goed online boekhoudprogramma zal dit echter automatisch voor jou doen. Wanneer je de levensduur, datum van aanschaf, het bedrag van de aanschaf en de restwaarde ingeeft zal de afschrijving automatisch correct worden berekend. Met een dergelijk goed boekhoudprogramma is het zeer eenvoudig om de afschrijving te berekenen.

Het periodiek af te schrijven bedrag wordt vervolgens automatisch ten laste van de winst en verliesrekening gebracht.

Verandering van de levensduur

Aan het begin bij het berekening van de maandelijkse afschrijving ga je uit van een vermoedelijke gebruiksduur. Deze kan veranderen in loop der tijd. Indien dit het geval is dien je de afschrijving voor de resterende looptijd aan te passen aan de gecorrigeerde levensduur.

Startende ondernemers

Kom je als startende ondernemer in aanmerking voor de startersaftrek? Dan kan je wellicht gebruik maken van de willekeurige afschrijving. Dit houdt in dat je de periode van de afschrijving geheel zelf mag bepalen. Je mag afschrijven zoals jij dat wilt.

Edwin is zeer ervaren op het gebied van boekhouden. Als CFO voor verschillende internationale bedrijven is hij een expert op het gebied van boekhouden, boekhoudprogramma`s en belastingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *