Accountantsverklaring

Wat is een accountantsverklaring? Wanneer heb je deze nodig als ondernemer zijnde?

Een accountantsverklaring is een verklaring van een accountant, dat zij de jaarrekening hebben gecontroleerd en hier hun goedkeuring aan hebben gegeven. Deze goedkeuring wordt niet zomaar afgegeven. Hiervoor wordt er door de accountant een controle uitgevoerd. En niet alleen puur op de cijfers in het boekhoudprogramma, ook op het gebied van processen en interne controle.

De juistheid van de financiële informatie wordt hierbij gecontroleerd. Zo worden er bijvoorbeeld steekproeven genomen. Worden facturen in de juiste periode geboekt, onderbouwingen van reserves worden bekeken, voorraden worden gecontroleerd en nog veel meer. Nadere voorschriften zijn in de wet toezicht accountantscontrole vastgelegd. 

Maar ook de interne controle wordt onder de loep genomen. Zo wordt er beoordeeld of de interne controle dusdanig is, dat er geen kans op fraude is. En worden de interne processen ook nageleefd? 

Wie kan een accountantsverklaring afgeven?

De verklaring kan alleen getekend worden door een registeraccount of een certificerend accountant-administratieconsulent. Je hebt dus altijd een accountant nodig voor het afgeven van een verklaring. 

Welke onderneming heeft een goedkeurende verklaring  nodig?

Dat hangt af van bepaalde criteria. Als er aan minimaal twee van de volgende drie criteria wordt voldaan, dan is een accountantsverklaring verplicht:

  • Meer dan 12 miljoen euro netto omzet per jaar.
  • De waarde van de activa op de balans is hoger dan 6 miljoen euro
  • Gemiddelde aantal werknemers meer dan 50

De criteria voor de verplichte accountantscontrole wijzigingen nogal eens. Dit  zijn de criteria die sinds 2016 van kracht zijn.  In de praktijk zijn alleen de grote ondernemingen verplicht een verklaring van de accountant aan de jaarrekening toe te voegen. 

Middelgrote ondernemingen, met een waarde van de activa van meer dan 3,65 miljoen euro en meer dan 7,3 miljoen euro aan omzet hebben deze verplichting niet. Ondernemingen die in de categorie klein vallen hebben deze verplichting uiteraard ook  niet.

Wat betekent dit voor zzp`ers?

De kans dat een zzp`er aan bovenstaande criteria voldoet is erg klein. Een accountantsverklaring ZZP komt dan ook niet zo vaak voor. 

Wanneer u een financiering heeft afgesloten, dan kan het voorkomen dat de verstrekker van de financiering een accountantsverklaring eist. Dan is de onderneming controleplichtig, niet volgens de wettelijke verplichte controle, maar door contracten met derden. 

Accountantsverklaring zzp

Wat kost een accountantsverklaring?

Registeraccountants zijn niet goedkoop. Verre van dat. In de praktijk is het echter wel zo, dat de werkzaamheden grotendeels worden uitgevoerd door andere medewerkers met  een lager uurloon.

Aangezien een registeraccount toch al snel 150€ per uur of meer kost, lopen de kosten snel op.

Hierop heb jezelf echter wel invloed. Hoe beter jouw administratie in elkaar zit, hoe duidelijker de stukken zijn en des te beter de interne controle, des te efficiënter de controle zal verlopen. Je kunt het dusdanig voorbereiden zodat de controle zelf soepel en snel verloopt. 

Goede boekhoudsoftware is hier een eerste vereiste. De juiste software helpt om een boekhouding duidelijk en overzichtelijk te maken. Op die manier wordt het werk van een accountant een stuk gemakkelijker gemaakt. 

Heb je een accountantsverklaring nodig, denk er dan eens over na om iemand in te huren om het werk voor te bereiden. Op deze manier kan je besparen op het aantal uren benodigd van de registeraccountant. Onze kennis kan hierbij helpen.

Edwin is zeer ervaren op het gebied van boekhouden. Als CFO voor verschillende internationale bedrijven is hij een expert op het gebied van boekhouden, boekhoudprogramma`s en belastingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *